Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học tập giành cho giáo viên


Bạn đang xem: Các dạng bài toán lớp 4 có lời giải

*

Gửi các thầy, cô và các em học viên tiểu học tài liệu tất cả 85 trang, nội dung định hướng và những dạng bài bác tập môn Toán lớp 4. Đầy đủ những nội dung, các bài tập được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể và có một vài đề thi học tập sinh tốt của một số trong những trường trong cả nước, có file word cho những thầy cô xem thêm


Xem thêm: Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương, Toán 9 Bài 3

CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4

PHẦN KIẾN THỨC

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

SỐ VÀ CHỮ SỐ

Kiến thức cần ghi nhớDùng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.Có 10 số có một chữ số: (Từ số 0 cho số 9)

bao gồm 90 số tất cả 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

gồm 900 số gồm 3 chữ số: (từ số 100 cho 999)

gồm 9000 số có 4 chữ số: (từ số 1000 mang đến 9999)……

Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất là số 0. Không tồn tại số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.Hai số từ nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đối kháng vị.Các số gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Nhị số chẵn thường xuyên hơn (kém) nhau 2 1-1 vị.Các số gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Nhì số lẻ tiếp tục hơn (kém) nhau 2 đối chọi vị.

A. PHÉP CỘNG

a + b = b + a(a + b) + c = a + (b + c)0 + a = a + 0 = a(a - n) + (b + n) = a + b(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2(a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2Nếu một số hạng được vội lên n lần, đồng thời những số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một vài đúng bằng (n - 1) lần số hạng được gấp lên đó.Nếu một số trong những hạng bị giảm sút n lần, đồng thời các số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó bị giảm đi một vài đúng bằng (n-1) lần số hạng bị giảm đi đó.Trong một tổng có con số các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một số trong những lẻ.Trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một vài chẵn.Tổng của các số chẵn là một trong những chẵn.Tổng của một vài lẻ và một số chẵn là một vài lẻ.Tổng của hai số từ nhiên tiếp tục là một vài lẻ.

B.PHÉP TRỪ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - cNếu số bị trừ cùng số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng không đổi.Nếu số bị trừ được vội vàng lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bởi (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).Nếu số bị trừ giữ lại nguyên, số trừ được vội vàng lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ. (n > 1).Nếu số bị trừ được tăng thêm n đối chọi vị, số trừ không thay đổi thì hiệu tạo thêm n solo vị.Nếu số bị trừ tăng lên n đối kháng vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm xuống n solo vị.