39 bài Toán nâng cao lớp 2 giúp các em luyện giải những dạng bài tập nâng cao, để rèn luyện thật tốt kiến thức môn Toán lớp 2, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 năm 2021 - 2022 sắp tới đạt kết quả như mong muốn.

Bạn đang xem: Các dạng bài toán tìm x lớp 2 nâng cao

Với các dạng bài tập Toán lớp 2 như tính nhanh, tìm x, tìm hình, viết số theo mẫu, điền dấu thích hợp vào chỗ trống, cùng những bài toán có lời văn.... Đây cũng là tài liệu hữu ích cho các em ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2. Mời các em cùng tải miễn phí 39 bài Toán lớp 2 nâng cao trong bài viết dưới đây:

Bài tập Toán nâng cao lớp 2

Bài 1: Tìm x biết:


a) x + 39 + 19 = 87 + 9

....................................

....................................

....................................


b) x – 26 = 75 – 17

....................................

....................................

....................................


c) 45 + 47 – x = 59 + 9

....................................

....................................

....................................


Bài 2: Tính nhanh


a) 17 + 25 + 13 + 45

....................................

....................................

....................................

....................................


b) 24 + 18 + 26 + 22

....................................

....................................

....................................

....................................


c) 50 + 17 + 13 + 20

....................................

....................................

....................................

....................................


b) Điền số thích hợp vào ô trống

Số hạng536490490
Số hạng342536205
Tổng878695

Số bị trừ989989
Số trừ576576430
Hiệu413413786

Bài 3: Tấm vải trắng dài 56 m và ít hơn tấm vải hoa 18 m. Hỏi cả 2 tấm vải dài bao nhiêu mét?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 4: Cho hình vẽ

a) Ở hình tam giác ΔABE có các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

b) Ở hình tam giác ΔACG có thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

c) Ở hình tam giác ΔADH có thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

d) Số tam giác có tất cả là:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 5:

a) Số ?

Số bị trừ789916769974
Số trừ456302240506650
Hiệu83207522

b) Tìm x biết:


112 + 143 + x = 999 – 102

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


x - 123 = 400 + 56

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


962 – x = 869 – 28

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Bài 6: Anh cao 159cm và cao hơn em 24cm. Hỏi cả hai anh em cao bao nhiêu cm?


Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 7: Viết tên tất cả các hình tam giác có ở hình bên:..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


Bài 8:

a) Điền từ thích hợp vào câu sau:

Trong phép cộng nếu ta thêm bao nhiêu đơn vị vào một số hạng và bớt đi bấy nhiêu đơn vị ởsố hạng đó thì tổng hai số hạng đó ............................................ ..................................................

Ví dụ: 97 + 55 = 100 + 52 = .......

b) Tính nhanh theo mẫu ở ví dụ trên:


198 + 63 = ............................................

499 + 87 = ............................................


395 + 86 = ............................................

146 + 49 = ............................................


Bài 9: Viết số theo mẫu

Số viết bằng cả chữSố viết bằng chữ sốSố trămSố chụcSố đơn vị
Năm trăm ba mươi bảy537537
Bảy trăm hai mươi ba
Tám trăm năm mươi
Chín trăm linh năm
800
901
989

Bài 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng sao cho trên mỗi hình vẽ dưới đây


a) Có 2 tứ giác và 1 tam giác


b) Có 3 tứ giác


Bài 11: Có 1 túi cam nặng 9 kg và 1 quả cân nặng 1 kg. Dùng loại cân có 2 đĩa em làm thếnào cân cho người mua 5 kg cam được?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 12: Tấm vải trắng dài 56 cm và ít hơn tấm vải vải hoa 18 cm. Hỏi cả hai tấm vải dài baonhiêu cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 13: Tìm x biết


112 + 134 + x = 946 - 269

...............................

...............................

...............................


x - 123 = 400 + 56 - 75

...............................

...............................

...............................


962 - x = 869 - 28

...............................

...............................

...............................


Bài 14: Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 15: Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Xem thêm: Tra Từ: Gú Lú Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Lú, Top 20 Gú Lú Là Gì Mới Nhất 2022

........................................................ ........................................................