Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám quá sát chương trình Toán 6 bắt đầu năm 2021 - 2022. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn tập và đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 6 học kì 1

- bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có mẫu mã gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD có hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): kiếm tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ao ước lát nền cho 1 căn phòng ở trong nhà mình gồm hình chữ nhật với chiều lâu năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được thực hiện là gạch vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi red color và 30 viên bi color vàng. Hà rất có thể chia nhiều nhất vào từng nào túi sao cho số bi đỏ và bi xoàn được chia những vào các túi? khi đó mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ sau đây có hình dạng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình gồm 6 cạnh và thực hiện đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB và BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi vì bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi AB cùng BC; CD cùng AD chưa hẳn các cạnh đối nên nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp các ước phổ biến của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì trăng tròn + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết đến 2 vừa phân chia hết đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết cho 3 với 9 thì tổng những chữ số của nó phải chia hết cho 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết mang lại 3 và chia hết cho 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích ngôi nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng mỗi túi là những nhau phải 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Cho nên vì thế x là ước bình thường của 42 cùng 30.

Mặt không giống x lớn nhất (chia vào các túi nhất) bắt buộc x là cầu chung lớn nhất của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu kim cương mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường thích hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 2: với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = B = 0; 1; 2; ...; 100 bao gồm số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một số chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) trường hợp hai số phân tách hết mang đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết mang lại 9.

C) phần nhiều số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết mang đến 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào sau đây được call là so sánh số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: đồ vật tự triển khai phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cộng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm tất cả 220 bạn nữ và 280 phái mạnh dự định tạo thành các nhóm làm thế nào để cho số nữ giới và số nam sinh sống mỗi nhóm các nhau, biết số đội chia được rất nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi tất cả thể tạo thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật gồm chiều dài là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A phân chia hết mang lại 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp B = gồm số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập vừa lòng ta công thêm theo cách làm tính số số hạng.

Số bộ phận của tập đúng theo B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) một số chia hết đến 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) giả dụ hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) hầu hết số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số chia hết đến 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng do số chia hết cho 9 gồm dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết mang lại 3

B) sai vị 6 và 9 chia hết mang lại 3 nhưng tổng của 6 với ư9 là 15 lại không phân tách hết mang lại 9.

C) sai bởi vì 42 là số chẵn tuy vậy không chia hết mang lại 5.

D) Sai vì chưng số bao gồm tận cùng là 3 không chia hết đến 2 lấy ví dụ như 33 không phân chia hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần đông được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con Nam 2022

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của bố đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">