Bộ lưu giữ Ans, PreAns; các biến lưu giữ A, B, C, D, E, F, x, y, z; bộ nhớ độc lập M là các tính năng liên tiếp được sử dụng trong quá trình giải toán

Các khả năng này đa số được sử dụng trong những phương pháp, thủ pháp và giải mã lập trình

Tìm thương cùng dư trong phép phân tách đa thức

*
*
*

1.2 bộ nhớ lưu trữ PreAns

Tìm 6 số hạng trước tiên của hàng số

*
*

Bắt đầu lại tự Bước 2 với những giá trị còn lại

*
*
*

2.2 Hiển thị giá chỉ trị của những biến nhớ

Tính năng RECALL trong máy vi tính Casio fx-580VN X có thể chấp nhận được hiển thị quý giá hiện hành của tất cả các biến chuyển nhớ và bộ lưu trữ độc lập M

*
*

2.3 Xoá quý hiếm của một vươn lên là nhớ cố kỉnh thể

Nhấn phím 0 => dấn phím STO => nhấn phím “tên biến hóa nhớ” có mức giá trị mà bạn có nhu cầu xóa

*

3 bộ lưu trữ độc lập M

Bộ nhớ tự do M được cho phép cộng hoặc trừ công dụng tính toán vào chính nó. Chỉ báo M sẽ lộ diện khi bộ lưu trữ độc lập chứa một cực hiếm khác 0

Các làm việc mà chúng ta có thể thực hiện tại với bộ nhớ lưu trữ độc lập

Cộng thêm quý hiếm hiển thị hoặc công dụng tính toán vào bộ lưu trữ độc lậpTrừ quý giá hiển thị hoặc công dụng tính toán từ bộ lưu trữ độc lậpVì bộ lưu trữ này cũng là một biến ghi nhớ nên các bạn hoàn toán rất có thể sử dụng nó như 9 biến nhớ thông thường

Tính giá trị biểu thức

*
biết
*

Bước 1 Nhập biểu thức

*
=> dấn phím M+

*

Bước 2 Nhập biểu thức

*
=> dấn phím M+

*

Bước 3 Nhập biểu thức

*
=> nhấn phím M-

*

Bước 4 nhận phím RECALL => nhận phím M => dấn phím =

*

Vậy giá trị của biểu thức đã cho rằng

*
, mặt khác ta cũng biết được giá trị của biểu thức
*

4 Xóa cực hiếm cho toàn bộ bộ nhớ, đổi mới nhớ

Để xóa quý giá cho toàn bộ các cỗ nhớ, đổi mới nhớ bọn họ thực hiện tuần tự theo các bước