Qua nội dung bài viết này chúng ta cần cố gắng được định nghĩa về bội chungđịnh nghĩa về bội chung nhỏ nhất của nhị hay nhiều số, cũng giống như biết biện pháp tìm …


Tìm bội thông thường bằng phương pháp liệt kê.Tìm bội chung nhỏ tuổi nhất bằng phương pháp 1 (Phân tích ra thừa số nguyên tố).Tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ dại nhất.

Bạn đang xem: Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Ngoài ra bạn cũng cần được ghi nhớ mối quan hệ giữa tích hai số, mong chung khủng nhất, bội chung nhỏ nhất


I. Bội bình thường là gì?

#1. Định nghĩa

Số thoải mái và tự nhiên x là bội của số tự nhiên a và cũng chính là bội của số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói, x là bội thông thường của a với b.

“Bội” chính là số bị chia.

$BC(a,b)=x in N$

Hay nói một cách tổng thể ta bao gồm bội thông thường của nhị hay những số là bội tầm thường của toàn bộ các số đó.

#2. Công việc tìm bội tầm thường của 2 số a với b


Bước 1. kiếm tìm tập hợp những bội của aBước 2. search tập hợp những bội của bBước 3. kiếm tìm giao của nhì tập phù hợp vừa tra cứu được.

Bước 2. tìm bội của số 46

$B(46)=46,92,138,…,414,460,506,…$

Bước 3. search giao của $B(22)$ với $B(46)$

$BC(22,46)=B(22) cap B(46)=506,1012, 1518, …$

II. Bội chung bé dại nhất là gì?

#1. Định nghĩa

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của nhị hay nhiều số là số nhỏ tuổi nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Hay nói cách khác: Bội chung nhỏ dại nhất của hai hay các số là số nhỏ tuổi nhất trong tập hợp các bội chung của chúng.

Bội chung bé dại nhất của nhì số tự nhiên và thoải mái a cùng b là số nhỏ tuổi nhất vào tập hợp những bội thông thường của chúng.


$BCNN(a,b)$ hoặc $$ nếu không tồn tại sự nhầm lẫn.

#2. Quá trình tìm bội chung nhỏ nhất của nhì số a, b

Về cơ bản có hai cách thức để tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của hai số tự nhiên a cùng b


Phương pháp #1: đối chiếu a, b ra vượt số nguyên tố

Bước 1. đối chiếu a, b ra thừa số nguyên tố.

Bước 2. chọn ra các thừa số nguyên tố tầm thường và riêng.

Bước 3. Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó.
Ví dụ. kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của 10 và 12

Bước 1. đối chiếu 10, 12 ra vượt số nguyên tố.

$10=2.5$

$12=2^2.3$

Bước 2. chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng.

$2, 5, 3$

Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, từng thừa số đem với số mũ to nhất.

$2^2.3.5=60$

Vậy => $BCNN(10,12)=60$


Phương pháp #2: Sử dụng laptop CASIO fx-580VN X


Tính năng / phím LCM đến phép họ tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của nhì số a, b một cách hối hả và chủ yếu xác.

Xem thêm: Phép Nhân Phân Thức Đại Số, Lý Thuyết: Phép Nhân Các Phân Thức Đại Số

Bước 1. dấn phím ALPHA => rồi dìm phím $div$

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


٩(͡๏̮͡๏)۶ Đang sử dụng dịch vụ thương mại VPS tại AZDIGI