Bài giảngGiải tích 1Giải tích 2Đại số đường tính (LinearAlgebra)Xác suất thốngkêPhương pháp Toán Lý (PT Đạo hàm riêng và PBĐLaplace)Thảo luậnThảo luận về giảitíchThảo luận ĐSTTThảo luận XSTKEbooksMaths Ebooks


Bạn đang xem: Cách tìm hàm ngược

Shortlink: http://wp.me/P8gtr-106

I. Các khái niệm cơ bản:

1. Định nghĩa hàm hàng đầu biến:

Cho

*
Do kia hàm ngược của y = sinx là
*
Do kia hàm ngược của y = cosx là
*
(y là cung cơ mà cosin bằng x)

Vậy:

*

– Miền xác định: D:

*
" class="latex" />

– Miền giá trị:

*
" class="latex" />

– Hàm nghịch trở nên trên <-1;1>

Tính chất:

*

*

*

Ví dụ:

Vd1.

*

Ta có:

*

Nên:

*

Vd2.

*

Ta cần xác định arccos0.4. Đặt y = arccos0.4 ,

*
.

Suy ra cosy = cos(arccos0.4) = 0.4

Khi đó:

*
(do
*
đề nghị
*
)

Vậy:

*

3. Hàm số y = arctanx

Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx. Hàm ngược y = arctanx bao gồm miền khẳng định

*

*

*

*

4. Hàm số y = arccotgx

Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 10: Thuyết Trình Về Mâm Ngũ Quả Ngày Tết Hay Nhất

Hàm ngược y = arccotgx có miền khẳng định

*

*

*

*

5. Một số trong những tính chất của hàm lượng giác ngược: