Công thức tính diện tích lục giác các là ()(S = frac3sqrt3 × a^22), và cách làm tính chu vi lục giác số đông là (P = 6 × a). Tiếng đây, giải pháp tính diện tích và chu vi lục giác phần đông online cùng với bảng tính trực con đường của briz15.com dễ dàng và đơn giản và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình lục giác đều


Một hình lục giác hoặc hình sáu cạnh hoặc Hexagon /hɛksaˈgoːn/ (tiếng Hy Lạp ἑξα, héxa, “sáu” và γονία, gonía, “góc”) là một trong đa giác, một hình thể trong hình học tập phẳng, bao gồm sáu góc và sáu cạnh.

Nếu sáu cạnh gồm chiều dài bởi nhau, nó được gọi là một hình lục giác sáu cạnh đều. Chỉ khi tất cả các góc có cùng kích thước, và những cạnh bởi nhau, mới gọi là lục giác đều. Một hình khối với hai lòng hình lục giác call là lục lăng.

*

Công Thức Tính

(S = frac3.sqrt32a^2)

(P = 6.a)

(R = a)

(r = fraca.sqrt32)

Trong đó:

P: chu viS: diện tíchR: nửa đường kính Kr: nửa đường kính kS’: tâma: những cạnhK: mặt đường tròn ngoại tiếpk: đường tròn nội tiếp

Dấu Hiệu nhận ra Lục Giác Đều

– các cạnh bằng nhau và những góc làm việc đỉnh bằng nhau.

– tâm của con đường tròn nước ngoài (và nội) tiếp là trọng tâm đối xứng tảo (tỏa tròn).

– tổng cộng đo các góc làm việc đỉnh là: ((n.180^0 – 360^0) = 180^0.(n – 2)), nhưng mà n là số cạnh của nhiều giác đều. Vậy độ bự của góc sinh hoạt đỉnh là: (180^0.fracn – 2n).

– điện thoại tư vấn R và r là nửa đường kính của đường tròn ngoại và nội tiếp của nhiều giác đều, hotline cạnh của nhiều giác gần như là a, thì ta có:(a = 2.R.sin(frac360^02.n) = 2.r.tan(frac360^02.n))

– các cạnh của nó dài đúng bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp.

– nếu nối vai trung phong đường tròn nước ngoài (và nội) tiếp với những đỉnh của lục giác thì ta sẽ sở hữu được 6 tam giác đều.

Cách Vẽ Một Lục Giác Đều bởi Thước và Compa

Có rất nhiều phương pháp để vẻ hình lục giác đều, chúng ta có thể tham khảo những cách sau đây:

*

Cách 1: Ta vẽ con đường tròn, trong hình tròn trụ vẽ đường kính lấy nhì điểm của đường kính nằm trên phố tròn vẽ nhì cung có bán kính bằng nửa đường kính hình tròn thuở đầu các nút giao nhau của các hình tròn trụ và hai đầu của đường kính là sáu điểm của hình lục giác đều.

Cách 2: bạn có thể vẽ lục giác phần lớn với độ lâu năm cạnh mang lại trước như sau: đem số đo độ nhiều năm của cạnh lục giác rất nhiều làm nửa đường kính để vẽ một con đường tròn sau đó đặt thường xuyên các dây cung lâu năm bằng bán kính đó xuất hành tròn vừa vẽ được (Đặt được sáu dây cung đều bằng nhau liên tiếp), những mút phổ biến của nhị dây thường xuyên lần lượt chính là các đỉnh của lục giác đều phải sở hữu độ lâu năm cạnh mang đến trước.

Cách 3: các bạn hãy vẽ ra một tam giác đông đảo rồi tiếp đến vẽ mang lại nó một đường tròn nước ngoài tiếp từ 1 đỉnh của tam giác kéo dãn qua vai trung phong đường tròn giảm đường tròn trên một điểm nữa (điểm A). Từ điểm A này vẽ một tam giác đều phải có đường cao là đường kéo dãn qua trung khu hồi nãy.

Cách 4: bạn vẽ một đường tròn (C) nửa đường kính bất kì, đặt chổ chính giữa compa nằm trên đường tròn (C), quay các dg tròn đồng trung khu với (C) giảm (C) tại các điểm là đỉnh lục giác nên tìm. Tâm của mặt đường tròn sau là giao điểm của mặt đường tròn trước với (C).

Công Thức Tính Chu Vi Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

– Chu vi hình lục giác: bởi tổng chiều lâu năm của sáu cạnh.

(P = a + b + c + d + e + f)

– Chu vi lục giác đều: bởi chiều dài của một cạnh nhân 6.

(P = 6 × a)

Trong đó:

P: là chu vi.

a, b, c, d, e, f: là chiều dài của những cạnh.

Công Thức Tính diện tích s Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

Công thức tính diện tích s hình lục giác thường: ao ước tính diện tích của hình lục giác thường, ta có thể chia hình lục giác thành 4 hình tam giác, tính tổng diện tích của những tam giác chính là tìm ra diện tích của hình lục giác.

Công thức tính diện tích lục giác đều:

(S = frac3sqrt3 × a^22)

Trong đó:

S: là kí hiệu diện tích.

a: là độ dài cạnh của lục giác.

Cách Tính diện tích s Hình Lục Giác Đều

– Trường hợp đề bài xích cho sẵn độ nhiều năm một cạnh: cùng với trường hợp này bạn chỉ việc thay số nhưng mà đề bài bác đã mang lại vào cách làm tính diện tích sẽ cho ra kết quả.

Xem thêm: Những Câu Thơ Nói Về Tình Yêu, +222 Bài Thơ Hay Về TìNh Yêu

– trường hợp xác định độ lâu năm qua chu vi (P): khẳng định độ dài bằng công thức tính chu vi (P = 6 × a ⇒ a = fracP6) nhằm tìm cạnh của một hình lục giác phần nhiều bất kỳ. Sau khi xác minh được chiều lâu năm của cạnh bạn chỉ cần thay số vào cách làm tính diện tích lục giác đều.