Tìm hiểu phương pháp tính độ dài Vectơ, khoảng cách giữa nhị điểm trong hệ tọa độ

Lý thuyết về Vectơ cũng giống như cách tính độ lâu năm Vectơ, khoảng cách giữa nhì điểm trong hệ tọa độ học sinh vẫn được khám phá trong chương trình Toán 10. Bài viết hôm nay, thpt Sóc Trăng sẽ hệ thống lại những kiến thức đề xuất ghi lưu giữ về chăm đề này. Bạn tìm hiểu để có thêm nguồn bốn liệu quý giao hàng quá trình dạy với học nhé !

I. LÝ THUYẾT CẦN GHI NHỚ
Bạn đang xem: Cách tính độ dài

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 + 
*
|

A. AA’

B. BB’

C. CC’

D. AA’ + BB’ + CC’

Bài 2: Cho hình vuông ABCD cạnh a. |

*
+
*
+
*
 | bằng

A. 2a

B. A√2

C. 0

D.2a√2

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB= √5 ,AC=2√5.

a) Độ dài vectơ 

*
 + 
*
 bằng:

A. √5

B. 5√5

C. 25

D. 5

b) Độ lâu năm vectơ 

*
 – 
*
 bằng:

A. √5

B. 15

C. 5

D. 2

Bài 4: Cho tam giác ABC. Vectơ 

*
+
*
 có giá đựng đường thẳng như thế nào sau đây?

A. Tia phân giác của góc A

B. Đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC

C. Đường trung tuyến qua A của tam giác ABC

D. Đường trực tiếp BC

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A cùng AB = 3, AC = 8. Vectơ 

*
+
*
 có độ nhiều năm là:

A. 4

B. 5

C. 10

D.8

Bài 6: Cho hình thang có hai đáy là AB = 3a với CD = 6a. Lúc ấy | 

*
+
*
 | bằng bao nhiêu?

A. 9a

B. 3a

C.

Xem thêm: Cách In 1 Trang A4 Thành 2 Tờ A5 Trong Pdf, Cách In A4 Thành 2 Tờ A5 Trong Word, Excel

– 3a

D. 0