I: Cường độ chiếc điện (A)U: Hiệu điện ráng (V)R: Điện trở (Ω)Điện trở

Một số cách làm điện trở quan trọng cần chú ý:

R = U / IĐiện trở mạch nối tiếp:Rtd = R1 + R2 +…+ RnĐiện trở mạch song song:Rtd= 1 / R1+1 / R2+…+ 1 / RnĐiện trở của dây dẫn:R = ρl / s

Trong đó:

l: chiều nhiều năm dây (m)S: máu diện của dây (m2 )ρ năng lượng điện trở suất (Ωm)R điện trở (Ω)Cường độ cái điện với hiệu điện thếTrong mạch nối tiếp:I = I1 = I2 =…= In vàU = U1 + U2 +…+ UnTrong mạch tuy nhiên song:I = I1 + I2 +…+ In vàU = U1 = U2 =…= UnCông suất điện

P = U.I, trong đó:

P: hiệu suất (W)U: hiệu điện cố kỉnh (V)I: cường độ dòng điện (A)

Nếu trong mạch có điện trở thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể áp dụng bí quyết được suy ra tự định lao lý ôm:

*
Công của cái điện

A = P.t = U.I.t, trong đó:

A: công loại điện (J)P: hiệu suất điện (W)t: thời gian (s)U: hiệu điện rứa (V)I: cường độ cái điện (A)Hiệu suất thực hiện điện

H = A1 / A * 100%. Vào đó:

A1: năng lượng bổ ích được chuyển hóa từ điện năng.A: điện năng tiêu thụ.Định cơ chế Jun – Lenxơ

Q = I2.R.t, trong các số ấy ta có:

Q: nhiệt độ lượng tỏa ra (J)I: cường độ loại điện (A)R: điện trở ( Ω )t: thời gian (s)Công thức tính nhiệt độ lượng

Q=m.c.Δt, trong những số đó ta có:

m: khối lượng (kg)c: sức nóng dung riêng (JkgK)Δt: độ chênh lệch ánh nắng mặt trời (0C)

Công thức năng lượng điện từ lớp 9

Hao phí tỏa nhiệt độ trên dây dẫn được xem bằng công thức.

*

Trong đó:

P: công suất (W)U: hiệu điện rứa (V)R: Điện trở (Ω)

Công thức quang học tập lớp 9

Công thức của thấu kính hội tụTỉ lệ độ cao của vật và ảnh:h/h’= d/d’Mối tình dục giữa d với d’:1/f= 1/d+ 1/d’

Trong đó:

d: khoảng cách từ vật mang lại thấu kínhd’: Khoản cách từ hình ảnh tới thấu kínhf là tiêu cự của thấu kínhh là độ cao của vậth’ là chiều cao của ảnh