Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (70.82 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Cách tính hình học

cách làm hình học tập ở đái học1/ HÌNH VUÔNG:Chu vi: phường = a x 4 (P: chu vi)Cạnh: a = p : 4 (a: cạnh)Diện tích: S = a x a (S: diện tích)2/ HÌNH CHỮ NHẬT:Chu vi: phường = (a + b) x 2 (P: chu vi)Chiều dài: a = 1/2P - b (a: chiều dài)Chiều rộng: b = 1/2P - a (b: chiều rộng)Diện tích: S = a x b (S: diện tích)Chiều dài: a = S : 2Chiều rộng: b = S : 23/ HÌNH BÌNH HÀNH:Chu vi: p. = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a4/ HÌNH THOI:Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo cánh thứ nhất)Tích 2 mặt đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo cánh thứ nhất)5/ HÌNH TAM GIÁC:Chu vi: p = a + b + c (a : cạnh sản phẩm nhất; b: cạnh đồ vật hai; c: cạnh thứ ba)Diện tích: S = (a x h) : 2 (a : cạnh đáy)Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)Cạnh đáy: a = (S x 2) : h6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:Diện tích: S = (a x a) : 27/ HÌNH THANG:Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)
Cạnh đáy: a = (S x 2) : h8/ HÌNH THANG VUÔNG:Có một ở kề bên vuông góc với nhì đáy, kề bên đó đó là chiều cao hình thangvuông. Lúc tính diện tích hình thang vuông ta tính như biện pháp tìm hình thang. (theo côngthức)9/ HÌNH TRÒN:Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14Tìm diện tích thành giếng:Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14Bán kính hình tròn trụ lớn = bán kính hình tròn bé dại + chiều rộng lớn thành giếngDiện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14Tìm diện tích s thành giếng = diện tích hình trụ lớn - diện tích hình trụ nhỏ10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:* diện tích s xung quanh: Sxq = Pđáyx h* Chu vi đáy: Pđáy= Sxq : h* Chiều cao: h = Pđáyx Sxq- Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:Pđáy= (a + b) x 2- Nếu lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là hình vuông thì:


Xem thêm: Khởi My Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi, Cao Bao Nhiêu, Tiểu Sử Ca Sĩ Khởi My

Pđáy= a x 4* diện tích toàn phần: Stp= Sxq+ S2đáySđáy= a x b* Thể tích: V = a x b x c- muốn tìm chiều cao tay hồ nước (bể nước)h = v : Sđáy- mong muốn tìm diện tích s đáy của đầm nước (bể nước)Sđáy= v : h- mong muốn tìm độ cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ nước ta lấy thể tích nước đang sẵn có trong hồ(m3) phân tách cho diện tích đáy hồ nước (m2)h = v : Sđáyhồ- muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ nước (bể) (hay có cách gọi khác là chiều cao phần hồtrống)
+ cách 1: Ta tìm độ cao mặt nước đang sẵn có trong hồ.+ cách 2: lấy chiều cao siêu cái hồ nước trừ đi độ cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ* diện tích s quét vôi:- bước 1 : Chu vi đáy căn phòng.- cách 2: diện tích bốn tường ngăn (Sxq)- cách 3: diện tích s trần công ty (S = a x b)- cách 4: diện tích bốn bức tường (Sxq) và trần nhà- bước 5: Diện tích những cửa (nếu có)- bước 6: diện tích quét vôi = diện tích s bốn tường ngăn và è – diện tích những cửa.11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG:* diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4* Cạnh: (a x a) = Sxq : 4* diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6* Cạnh: (a x a) = Stp : 6