Khi học về từng các loại hợp hóa học hữu cơ rõ ràng thì kế bên nắm được cấu tạo, đặc điểm hoá học của chúng thì vấn đề viết các đồng phân cũng rất quan trọng. Đối cùng với dạng bài xích trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ hỗ trợ các em rất nhiều, tiết kiệm chi phí được thời gian trong bài kiểm tra với thi.Bạn sẽ xem: công thức tính cấp tốc số đồng phân

Bạn vẫn xem: cách tính số đồng phân

Vậy thì cách làm và cách tính số đồng phân như chũm nào, các em tham khảo nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Cách tính số đồng phân


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là gần như hợp chất khác biệt nhưng gồm cùng phương pháp phân tử.

Các đồng phân của nhau tất cả tính chất không giống nhau do bọn chúng có kết cấu hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: những đồng phân của nhau thì bao gồm cùng phân tử khối, nhưng hầu như chất tất cả cùng phân tử khối thì rất có thể không đề nghị đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng chúng không thuộc CTPT nên chưa hẳn đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có khá nhiều cách phân các loại đồng phân, hoàn toàn có thể dựa vào lẻ loi tự liên kết, team chức hay địa điểm trong ko gian,....


*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi biến đổi trật từ liên kết của các nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng với một cách làm C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân một số loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng phương pháp C2H6O ta hoàn toàn có thể viết 2 đồng phân với 2 các loại nhóm chức khác biệt (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc links bội: vị trí của group chức, nhóm thay hoặc link bội bên trên mạch C vắt đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th tất cả một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm ráng của nguyên tử C với nối đôi khác biệt thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu các nhóm chũm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối to hơn nằm về cùng bên với nối đôi sẽ là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

3. Công việc viết đồng phân:

- Tính số links π với vòng:

π + v =

- dựa vào công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn nhiều loại chất phù hợp. Hay đề sẽ cho viết đồng phân của phù hợp chất cầm cố thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,....

- đính nhóm chức hoặc link bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch chuyển để thay đổi vị trí. đề xuất xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo vệ hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì không cần.

II. Phương pháp tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là mọi hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm các liên kết solo C-C cùng C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon cùng từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

- bí quyết tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay bởi vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta thực hiện công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta tất cả n = 5 số đồng phân ankan sẽ là đồng phân.

2. Phương pháp tính số đồng phân: Anken

- Anken là đầy đủ hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử cất một link đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi cùng đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm cụ (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đang còn 2C cùng H đội thế.

Nếu đề bài bác yêu cầu tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Giả dụ yêu cầu tính đồng phân (bao bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ cùng với C5H10: Trừ đi 2C có nối đôi vẫn còn 3C cùng H team thế.

Ta tất cả 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Cách tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là số đông hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử cất một links ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin tất cả đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối tía và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C có nối bố sẽ còn 2C với H là nhóm thế.

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C mang nối đôi vẫn còn 3C cùng H team thế.

Ta gồm 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen và đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là gần như hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta bao gồm n = 7, rứa vào công thức ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, cố gắng vào phương pháp (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là rất nhiều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử chưa nhóm –OH gắn thêm trực tiếp cùng với C no.

- team chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nhóm OH.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở tự C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, team OH không đã nhập vào C không no cùng 1 nguyên tử C quan yếu gắn 2 tốt 3 đội OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nguyên tử oxi links với 2 đội ankyl.

- CTTQ của ete no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta bao gồm công thức ete là C3H8O, nuốm vào cách làm ta được: đồng phân là

Với n = 4, cách làm ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol cùng ete no, đối kháng chức là đồng phân về một số loại nhóm chức. Khi viết đồng phân ví như đề không đề cập mang đến ancol tốt ete thì đề nghị tính cả 2 loại.

7. Phương pháp tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là phần đa hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm –OH liên kết trực tiếp với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- bí quyết tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với gồm cùng bí quyết phân tử nhưng lại là đồng phân ancol thơm (OH thêm với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là rất nhiều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –CH = O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở đội chức CHO.

- bí quyết tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là phương pháp của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Phương pháp tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là đa số hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm C = O links trực tiếp với nhì nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song ở team chức CO.

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ bí quyết ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit cùng xeton bao gồm cùng phương pháp phân tử với nhau, nên lúc đề bài bác chỉ đến CTPT nhưng không nhắc đến nhiều loại hợp hóa học nào thì phải tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là phần đa hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –COOH link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Xem thêm: Cách Bấm Log Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus, Cách Bấm Logarit Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus

- CTTQ của aaxit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối đôi ở nhóm chức COOH.