Quy tắc xét dấu biểu thức (bài tập minh họa)

3 cách để xét dấu

Để xét dấu cho biểu thức $gleft( x ight)=fracpleft( x ight)qleft( x ight)$ ta làm cho như sau:

- bước 1: Điều kiện: $qleft( x ight) e 0$.

Bạn đang xem: Cách xét dấu các biểu thức

Tìm toàn bộ các nghiệm của $pleft( x ight) ext; qleft( x ight)$và chuẩn bị xếp những nghiệm kia theo lắp thêm tự tăng dần đều và điền vào trục số Ox.

- bước 2: Cho $x o +infty $ để khẳng định dấu cùa $gleft( x ight)$ lúc $x o +infty $.

- bước 3: Xác định dấu của các khoảng còn lại phụ thuộc quy tắc sau:

Chú ý: Qua nghiệm bội lẻ thì $gleft( x ight)$ đổi vệt còn qua nghiệm bội chẵn thì $gleft( x ight)$ ko đổi vết (chẵn giữ nguyên, lẻ đổi dấu).


Bài tập minh họa

Ví dụ: Xét vệt của biểu thức $fleft( x ight)=fracleft( x-4 ight).left( x-5 ight)^4left( x+2 ight)left( x+1 ight)^2$.

Bước 1: Ta thấy nghiệm của biểu thức trên là $-2;-1;4;5$ bố trí thứ tự tăng mạnh trên trục số.

Bước 2: Khi $x o +infty $ (ví dụ cho x = 10000) ta thấy $fleft( x ight)$ nhận quý giá dương.

Bước 3: Xác định dấu cùa các khoảng còn lại. Bởi $left( x-5 ight)^4$ nón chẵn (nghiệm bội chẵn) cần qua 5 biểu thức không thay đổi dấu. Bởi $left( x-4 ight)^1$mũ lẻ (nghiệm bội lẻ) đề xuất qua 4 biểu thức đổi vết ...

Xem thêm: Nốt Ruồi Gần Nhân Trung Phụ Nữ Báo Hiệu Điều Gì, Tốt Hay Xấu?

Ta được bảng xét lốt cùa $fleft( x ight)$ như sau:

Kết luận: $fleft( x ight)>0Leftrightarrow xin left( -infty ;-2 ight)cup left( 4;5 ight)cup left( 5;+infty ight)$ và $fleft( x ight) Luyện bài tập vận dụng tại đây!


Báo lỗi

TOÁN LỚP 12


CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ


CHUYÊN ĐỀ 2: LOGARIT


CHUYÊN ĐỀ 3: TÍCH PHÂN


CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ PHỨC


CHUYÊN ĐỀ 5: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN


CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC TỌA ĐỘ


× Close

báo lỗi


vụ việc em gặp mặt phải là gì?
Sai ngôn từ
lý thuyết khó đọc
câu chữ chưa tương xứng (VD: Đã giảm tải, ...)
Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp Tự học 365


nhờ cất hộ Hủy quăng quật


Menu
Khám phá thêm

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH


*

243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

× Đăng ký kết
hoặc
Đăng nhập nhanh bằng:

*

(*) Khi bấm chuột đăng ký tài khoản, bạn chắc chắn đã đoc và đồng ý với cơ chế bảo mật cùng Điều khoản thương mại dịch vụ của Tự học tập 365.