Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cảm ứng từ bên phía trong một ống dây điện hình trụ, gồm độ lớn tăng thêm khi

A.Bạn sẽ xem: cảm ứng từ bên trong một ống dây năng lượng điện hình trụ, tất cả độ lớn tăng lên khi chiều nhiều năm hình trụ tăng lên.

Bạn đang xem: Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

B. đường kính hình trụ bớt đi.

C. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều nhiều năm tăng lên.

D. cường độ loại điện sút đi.


*

Cảm ứng từ bởi dòng năng lượng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây nên ở bên phía trong ống dây bao gồm độ lớn tăng thêm khi

A. độ nhiều năm của ống dây hình tròn trụ tăng dần.

B. 2 lần bán kính của ống dây hình trụ sút dần.

C. Số vòng dây quấn bên trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình tròn tăng dần.

D. Cường độ cái điện chạy qua ống dây hình trụ bớt dần.

Độ lớn chạm màn hình từ tại một điểm bên phía trong lòng ống dây tất cả dòng điện đi qua sẽ tăng tuyệt giảm từng nào lần ví như số vòng dây và chiều dài ống dây đều tạo thêm hai lần cùng cường độ loại điện qua ống dây giảm tư lần

A. không đổi

B. giảm 2 lần

C. giảm 4 lần

D. tăng 2 lần

Độ lớn chạm màn hình từ tại một điểm bên phía trong lòng ống dây tất cả dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm từng nào lần nếu như số vòng dây cùng chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ loại điện qua ống dây giảm tư lần

A.không đổi

B.giảm 2 lần

C.giảm 4 lần

D.tăng 2 lần

Độ lớn chạm màn hình từ trên một điểm bên phía trong lòng ống dây gồm dòng điện trải qua sẽ tăng tốt giảm từng nào lần nếu số vòng dây và chiều lâu năm ống dây đều tăng lên hai lần cùng cường độ loại điện qua ống dây giảm tư lần

A. không đổi

B. giảm 2 lần

C. bớt 4 lần

D. tăng 2 lần

Độ lớn chạm màn hình từ tại một điểm phía bên trong lòng ống dây tất cả dòng điện đi qua sẽ tăng tuyệt giảm bao nhiêu lần ví như số vòng dây với chiều nhiều năm ống dây đều tăng thêm hai lần với cường độ loại điện qua ống dây giảm tứ lần

A. Ko đổi

B. Sút 2 lần

C. Sút 4 lần

D. Tăng 2 lần

Dùng một dây đồng tất cả phủ một tấm sơn phương pháp điện mỏng, quấn quanh một hình trụ nhiều năm L = 50cm, có 2 lần bán kính d = 4cm để làm một ống dây. Sợi dây quấn ống dây tất cả chiều lâu năm l = 3,14cm và các vòng dây được quấn gần kề nhau. Hỏi trường hợp cho cái điện độ mạnh I = 0,4 Achạy qua ống dây, thì độ lớn cảm ứng từ bên phía trong ống dây bằng

A. 5.10 − 5 T .

B. 2 , 5.10 − 5 T .

C. 1 , 25.10 − 5 T .

D. 2 .10 − 5 T .

Cảm ứng từ phía bên trong một ống dây điện hình trụ, tất cả độ lớn tạo thêm khi

A.chiều dài hình trụ tăng lên.

B. 2 lần bán kính hình trụ sút đi.

C. số vòng dây quấn trên một đơn vị chức năng chiều nhiều năm tăng lên.

D.cường độ loại điện bớt đi.

Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, gồm độ lớn tăng thêm khi

A.chiều lâu năm hình trụ tăng lên.

B. đường kính hình trụ sút đi.

C.

Xem thêm: Núi Yên Tử Thờ Ai ? Chùa Yên Tử Ở Đâu, Thờ Ai

số vòng dây quấn bên trên một đơn vị chiều lâu năm tăng lên.

Dùng một dây đồng có phủ một lóp sơn phương pháp điện mỏng, quấn quanh một hình trụ nhiều năm L = 50 cm, có đường kính d = 4 cm để triển khai một ống dây. Sợi dây quấn ống dây tất cả chiều lâu năm l = 314cm và các vòng dây được quấn ngay cạnh nhau. Hỏi nếu như cho chiếc điện độ mạnh I = 0,4A chạy qua ống dây, thì chạm màn hình từ bên trong ống dây bởi bao nhiêu?