(b) Sai. Nhiệt độ nóng chảy của triolein (chất béo lỏng) thấp hơn tristearin (chất béo rắn).

Bạn đang xem: Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch gì

(e) Sai. Dùng nước không dập tắt các đám cháy xăng, dầu vì xăng dầu nhẹ hơn nước và không tan trong nước.


Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong dung dịch HCl dư.

(b) Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, ở cực dương thu được kim loại Ag.

(c) Nhiệt phân Ca(OH)2 tạo thành CaO và hơi nước.

(d) Cho Fe dư tác dụng với khí Cl2, đốt nóng tạo muối Fe(II).

(e) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3, thấy xuất hiện kết tủa và sủi bọt khí.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai?


Nước ép quả chuối xanh (chuối chát) có chứa chất X tạo màu xanh tím khi tác dụng với dung dịch I2, Nước ép quả chuối chín có chứa chất Y cho phản ứng tráng bạc. Các chất X và Y lần lượt là


Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở: X là amin no và Y là este hai chức (số mol X lớn hơn số mol Y). Đốt cháy 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 2,09 mol O2, thu được 28,44 gam H2O. Mặt khác, nếu cho lượng X có trong 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng của Y trong 0,26 mol E là


Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là


Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml C6H5NH2 (D = 1,02g/cm3) vào ống nghiệm có sẵn 2 ml H2O, lắc đều, sau đó để yên ống nghiệm.

Bước 2: Nhỏ tiếp 2 ml dung dịch HCl đặc (10M) vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên.

Bước 3: Nhỏ tiếp 2 ml dung dịch NaOH 2M vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên.

Cho các phát biểu sau liên quan đến thí nghiệm trên:

(a) Sau bước 3, sản phẩm tạo thành có sự xuất hiện của anilin.

(b) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm đồng nhất và trong suốt.

(c) Sau bước 3, có kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm.

(d) Ở bước 3, nếu sục khí CO2 đến dư vào ống nghiệm thay cho dung dịch NaOH thì thu được dung dịch ở dạng nhũ tương.

(e) Sau bước 1, anilin hầu như không tan và nổi trên nước.

Số lượng phát biểu đúng là


A. 2


B. 3


C. 1


D. 4


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại briz15.com


*

Liên kết
Thông tin briz15.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


briz15.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Để Xà Phòng Hóa 10Kg Chất Béo Có Chỉ Số Axit Bằng 7 Người Ta Đun Chất Béo Với


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
briz15.com