“Nếu có tương đối nhiều tiền thì tôi sẽ đi du ngoạn vòng quanh thế giới”. Ắt hẳn bọn họ từng suy nghĩ như vậy nên không những bạn? khi đó câu đk loại 2 để giúp ta biểu đạt được câu nói trên bằng Tiếng Anh. Bọn chúng ta ban đầu tìm hiểu kỹ năng về câu đk này.

Bạn đang xem: Câu điều kiện dạng 2


Khái niệm

Câu điều kiện loại 2 là nhiều loại câu cần sử dụng khi miêu tả sự việc không tồn tại thật hoặc trái với sự thật trong hiện nay tại.

Ví dụ: If Tom had more money, he would travel. (but he doesn’t have much money)

(Nếu Tom có nhiều tiên hơn, anh ấy đang đi du lịch) (nhưng anh ta không có khá nhiều tiền)

*

Công thức câu đk loại 2

Trong câu điều kiện loại 2: Mệnh đề If phân tách thì quá khứ đơn (simple past), mệnh đề chính là WOULD + V-bare

Cấu trúc: If + S + were/V-ed/V2, S + would + V-bare

Ví dụ: If I found $100 in the street, I would keep it. (Nếu tôi search thấy 100 đô la bên trên đường, tôi sẽ lưu lại nó)

Ví dụ: What would you vì chưng if you won a million pounds? (Bạn sẽ làm cái gi nếu như các bạn thắng được 1 triệu bảng?)

*

Lưu ý 

Ở mệnh đề If của câu điều kiện loại 2, nếu động từ sinh sống dạng to be, ta cần sử dụng WERE cho toàn bộ các ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t buy that coat. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn mua cái áo khóa ngoài đó)

Mệnh đề If và mệnh đề chính hoàn toàn có thể đảo vị trí mang đến nhau. Nghĩa là hoàn toàn có thể mệnh đề chủ yếu đứng trước mệnh đề If, cơ mà thì trong những mệnh đề là không thay đổi như kết cấu đã nêu.Trong mệnh đề thiết yếu của câu điều kiện loại 2, thông thường chúng ta sử dụng trợ hễ từ WOULD. Cơ mà vẫn rất có thể có các trợ động từ khác ví như could, might,…

Ví dụ: They might be be angry if I didn’t visit them. (Họ hoàn toàn có thể tức giận trường hợp tôi không tới thăm)

Ví dụ: If it stopped raining, we could go out. (Nếu trời tạnh mưa, chúng ta có thể ra ngoài)

*

Biến thể câu điều kiện loại 2

Biến thể mệnh đề If

Thường thì trong câu đk loại 2 bọn họ không cần sử dụng Would vào mệnh đề If, nhưng nhiều khi cũng có thể sử dụng khi chúng ta muốn nhờ ai thao tác làm việc nào đó 1 cách trịnh trọng. (If…would)

Ví dụ: I would be grateful if you would send me your brochure nd price menu as soon as possible. (Tôi sẽ khá biết ơn ví như ông gửi mang lại tôi quyển sách trả lời và bảng báo giá trong thời hạn ngắn nhất)

Ví dụ: “Shall I close the door?”-“Yes, please, if you would” (“Tôi tạm dừng hoạt động lại nhé? Vâng, xin cứ đóng nếu anh muốn”)

Sự bài toán đang xảy ra không tồn tại thật: If + thì quá khứ tiếp diễn, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If you were talking on the phone, I wouldn’t disturb you. (Nếu ai đang nói chuyện điện thoại thì tôi sẽ không còn làm phiền bạn đâu)

Ví dụ: I would go out if it weren’t raining. (Tôi đã đi ra bên ngoài nếu trời không sẽ mưa)

*

Biến thể mệnh đề chính

Nhấn mạnh hành động đang diễn ra: If + thì thừa khứ đơn, S + would be + V-ing

Ví dụ: If I were in the office, I would be replying customer’s email now. (Nếu tôi ở văn phòng và công sở thì giờ này tôi đang ý kiến thư của khách hàng hàng)

Ví dụ: If I stayed at home, I would be cooking now. (Nếu tôi ở nhà thì giờ đồng hồ này tôi sẽ nấu ăn)

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Chúng ta có cấu tạo đảo ngữ câu đk loại 2 như sau:

Cấu trúc: WERE + S + to lớn V-bare, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I won lottery, I would buy a new more modern flat. (Nếu tôi trúng số, tôi đang mua 1 căn hộ mới văn minh hơn)

= Were I to win lottery, I would buy a new more modern flat.

Cấu trúc: WERE + S + N/Adj, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I were you, I could help her. (Nếu tôi là bạn, tôi hoàn toàn có thể sẽ góp cô ấy)

= Were I you, I could help her.

Ví dụ: If I were rich, I would buy a castle. (Nếu tôi giàu, tôi sẽ tải 1 tòa thọ đài)

= Were I rich, I would buy a castle.

*

Nội dung liên quan:

? Câu đk loại 0

? Câu điều kiện loại 1

? Câu đk loại 3

? Câu điều kiện hỗn hợp

Bài tập

Thực hành các bài tập về câu đk loại 2.

Bài tập 1: phân tách thì rượu cồn từ đã mang đến trong ngoặc

1) I (give)………you a cigarette if I had one.

2) This soup would taste better if it (have)………..more salt in it.

3) If you (not/go)…………to bed so late every night, you wouldn’t be so tired all the time.

4) I wouldn’t mind living in England if the weather (be)…………better.

5) I would help you if I (can)……….but I’m afraid I can’t.

6) If I were you, I (not/marry)………….him.

7) We would be happily buy that house if it (not/be)…………so small.

8) If I (know)……….her number, I could telephone her.

Bài tập 2: từ các tình huống cho sẵn, viết câu đk loại 2

1) People don’t understand him because he doesn’t speak very clearly.

2) I’m not going khổng lồ buy that book because it’s too expensive.

3) She doesn’t go out very often because she can’t walk without help.

4) He’s fat because he doesn’t take any exercise.

5) We can’t have lunch in the garden because it’s raining.

6) I can’t meet you tomorrow evening because I have to work.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) would give 2) had 3) didn’t go 4) were

5) could 6) wouldn’t marry 7) weren’t 8) knew

Bài tập 2:

1) If he spoke clearly, people would understand him.

2) It that book weren’t so expensive, I would buy it.

3) If she could walk without help, she would go out more often.

4) If he took some exercise, he wouldn’t be so fat.

5) It it weren’t raining, we could have lunch in the garden.

6) If I didn’t have khổng lồ work, I could meet you tomorrow evening.

Xem thêm: Top 30 Đoạn Văn Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Nói Về Sở Thích Của Mình

Trái với câu đk loại 1 diễn đạt sự việc có tác dụng xảy ra ở lúc này hoặc tương lai, thì câu điều kiện loại 2 lại kể tới sự việc không có thật ở hiện tại tại. Tùy thuộc theo từng ngữ cảnh không giống nhau để lựa chọn đúng cấu trúc câu điều kiện.