*

Từ cấu hình electron của mãng cầu ta sở hữu thể suy luận ra Natri ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học ra sao? nội dung bài viết sẽ sản xuất không thiếu những thông tin về vụ việc này.

Bạn đang xem: Cấu hình e na

Bạn đang xem: thông số kỹ thuật electron của mãng cầu (Natri)


Cấu hình electron của mãng cầu (Natri)

1. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử natri (Z = 11)

– Na sở hữu số hiệu nguyên tử là 11 ⇒ nguyên tử Na tải 11 electron.

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử natri là 1s2 2s2 2p6 3s1.

Viết gọn: 3s1.

2. Quan hệ giữa thông số kỹ thuật electron với vị trí trong bảng tuần trả và đặc điểm yếu tố

– địa điểm Na trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của mãng cầu 1s2 2s2 2p6 3s1 xác minh được nguyên tử Na sở hữu 11 electron, phân bố trên 3 lớp electron cùng số electron phần bên ngoài cùng bằng 1.

⇒ Vậy Na ở ô đồ vật 11 (do Z = 11); chu kì 3 (do mua 3 lớp electron), nhóm IA (do Một electron hóa trị, nguyên tố s).

– đặc thù yếu tố:

+ Na cài đặt Một electron ở phần bên ngoài cùng buộc phải Na là kim loại vận động mạnh.

+ mãng cầu sở hữu xu hướng nhường Một electron lớp bên ngoài cùng dịp tham gia phản ứng hóa học để đạt thông số kỹ thuật vững bền của Ne.

Na ⟶ Na+ + 1e

+ phương pháp oxit cao nhất: Na2O (là oxit bazơ)

+ bí quyết hiđroxit tương ứng: NaOH (là bazơ mạnh).

3. Ví dụ

Câu 1. Cation R+ sở hữu cấu hình electron ở phân phần ngoài cùng là 2p6. địa điểm của R trong bảng tuần hoàn chất hóa học là

Article post on: briz15.com


A. Chu kì 2, team VIA.

Liên quan:

B. Chu kì 2, team VIIIA.

C. Chu kì 3, đội VIIA.

D. Chu kì 3, đội IA.

Lời giải:

Đáp án D

Cation R+ sở hữu cấu hình electron làm việc phân lớp bên ngoài cùng là 2p6

⇒ Cation R+ sở hữu 10 electron.

Article post on: briz15.com


⇒ Nguyên tử R cài 11 electron

⇒ Cấu hình electron của R là 1s2 2s2 2p6 3s1.

⇒ R nằm trong chu kì 3, nhóm IA.

Câu 2. Nguyên tử của nhân tố X mua phân phần ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở đầy đủ phân lớp s là 5. Nhân tố X là

A. Al (Z = 13)

B. P. (Z = 15)

C. Na (Z = 11)

D. K (Z = 19)

Article post on: briz15.com

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tử của nguyên tố X thiết lập phân phần bên ngoài cùng là 3s.

⇒ Cấu hình electron của X mua dạng 1s2 2s2 2p6 3sa.

Tổng số electron ở rất nhiều phân lớp s là 5 ⇒ 2 + 2 + a = 5

⇒ a = 1

⇒ Số hiệu nguyên tử của X là 11.

Xem thêm: " Môn Hình Học Tiếng Anh Là Gì ? Cơ Hội Việc Làm Cho Người Giỏi Toán

⇒ yếu tố X là na (Z = 11)

Cấu hình electron của Ne

Cấu hình electron của Al

Cấu hình electron của Ni

Cấu hình electron của N

Cấu hình electron của O

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT non sông tại khoahoc.vietjack.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán download đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa cài đáp án đưa ra tiếtSắp 40.000 câu trắc nghiệm đồ gia dụng lý thiết lập đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh thiết lập đáp ánKho trắc nghiệm phần đông môn khác

Article post on: briz15.com


Bạn đang đọc bài viết từ phân mục Hóa học tại website https://briz15.com.