1. Khái niệm, phân loại, danh pháp,đồng phân1.1. Khái niệm- Khi sửa chữa thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bởi một hay những gốc hiđrocacbon tađược amin.VD: CH3NH2, CH3-NH-C2H5, C6H5-NH2, (CH3)3N,...- Amin no đối chọi chức mạch hở: CnH2n+3N (n≥ 1)1.2. Phân loạia. Theođặcđiểm cấu trúc gốchiđrocacbonAmin thơm (anilin C6H5NH2), amin no (amin mập - etylamin C2H5NH2),...b. Theo bậc aminBậc amin là số nguyên tử H vào NH3 bị sửa chữa thay thế bởi cội hidrocacbon- Amin bậc I: 1 nguyên tử H bị nuốm thế. VD: CH3NH2,C6H5-NH2- Amin bậc II: 2 nguyên tử H bị vậy thế. VD: CH3-NH-C2H5, (CH3)2NH- Amin bậc III: 3 nguyên tử H bị nỗ lực thế. VD: (CH3)3-N1.3. Danh phápTên của aminđược gọi theo danh pháp gốc - chức và danh pháp thay thế, một trong những aminđược gọi theo tên thông thường (tên riêng).a. Theo danh pháp cội - chứcTên amin = tên gốc hiđrocacbon + aminVD: CH3-NH2: metylamin, C2H5-NH2: etylamin, C6H5-NH2: phenylamin,C6H5CH2NH2: benzylaminb. Theo danh pháp cố gắng thếTên amin = thương hiệu ankan + địa chỉ + aminVD:CH3-NH2: metanamin, C2H5-NH2: etanamin, C6H5-NH2: benzenaminLưuý:- C6H5-NH2(phenylamin) thường được gọi theo tên thường là anilin.- đội NH2khiđóng vai trò team thế hotline là đội amino, khiđóng vai trò team chức thì gọi là đội amin.1.4.Đồng phân- Amin thường cóđồng phân về mạch cacbon, địa chỉ nhóm chức amin cùng bậc của amin.- lúc viết phương pháp cấc đồng phân kết cấu của amin, đề xuất viết đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nhóm chức mang lại từng loại: amin bậc I, amin bậc II, amin bậc III.VD: Với phương pháp phân tử C3H9N có4 đồng phân amin làBậc I: CH3-CH2-CH2-NH2; (CH3)2-CH-NH2Bậc II: C2H5-NH-CH3Bậc III: (CH3)3-N2. Tính chất vật lý- Metylamin (CH3NH2),đimetylamin (CH3NHCH3), trimetylamin ((CH3)3N) và etylamin (C2H5NH2) là phần đông chất khí, mùi nặng nề chịu,độc, dễ dàng tan vào nước. Độ tan của các amin giảm dần theo hướng tăng của M.-Anilin (C6H5NH2) là hóa học lỏng, sôi nghỉ ngơi 184°C, không màu, siêu độc, không nhiều tan vào nước. Để lâu trong không gian anilin gửi sang gray clolor đen.3. Tính chất hóa họcTrong phân tửamin có nguyên tử nitơ còn song electron chưa link (tương tự như vào phân tử amoniac) nên amin biểu thị tính bazơ.3.1.Tính bazơ- tựa như như NH3nhiềuamin có tính bazơ, rã trong nước có tác dụng xanh quỳ tím, làm hồng phenolphtaleinCH3NH2+ HOHCH3NH3++ OH-- Tính bazơ của amin càng mạnh khi gồm nhóm ankyl (CH3-, C2H5-, C3H7- ...) nhóm đẩy điện tử. đội ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ cho nên vì vậy làm tăng lực bazơ.- Tính bazơ của amin càng yếu hèn khi bao gồm nhóm hút electron (như C6H5-, CH2=CH-,...) team này có tác dụng giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ đề nghị giảm lực bazơ.VD: Lực bazơ: (CH3)2NH > CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2Anilin và các amin thơm (C6H5NHCH3: amin thơm bậc II, (CH3)2N - C6H5, amin thơm bậc III) rất ít tan trong nước. Hỗn hợp của chúng không làm chuyển màu quỳ tím cùng phenolphtalein.3.2. Công dụng với axit xuất hiện muối amoni- các amin nghỉ ngơi thể khí bao gồm thể chức năng với hơi của HClCH3NH2(hơi)+ HCl(hơi)→ +Cl-Sản phẩm xuất hiện là muối metylamoni clorua CH3NH3Cl, kết tinh trong không khí tạo hiện tượng khói trắng.- vào dung dịch, những amin gồm phản ứng cùng với axit tương tự2CH3CH2NH2+H2SO4→ (CH3CH2NH3)2SO4CH3NH2+ HNO3→CH3NH3NO3- Anilin phần đông không rã trong nước, dẫu vậy khi tất cả HCl sẽ khởi tạo muối tan, thu được dung dịch trong suốt.C6H5NH2+ HCl→ C6H5NH3+Cl- (phenylamoni clorua)3.3. Chức năng với hỗn hợp muối3CH3NH2+ 3H2O+ FeCl3→Fe(OH)3↓ + 3CH3NH3ClHiện tượng: chế tạo thành kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ3.4.Phản ứng thếở nhân thơm của anilin- các nhóm NH2, NHCH3... Là mọi nhóm hoạt hóa nhân thơm và lý thuyết các làm phản ứng rứa vào địa chỉ ortho cùng para.- tương tự như như phenol, anilin tác dụnglàm mất màunước brom và chế tạo thành kết tủa white 2, 4, 6 - tribromanilin.Phảnứng này dùngđể nhận biết anilin3.5.


Bạn đang xem: Ch3nh2 tên gọi


Xem thêm: Top 18 Tên Thật Của Hero Team Là Gì, Tên Thật Của Các Thành Viên Trong Hero Team Là Gì

Phản nghịch ứng cháyĐốt cháy amin no đối kháng chức mạch hởSố mol amin:4. Muối amoni của aminKhi amin chức năng với axit ta thu được muối hạt amoni của amin, muốinàycũng có tương đối nhiều tính chất giống như với muối hạt amoni của amoniac.VD: CH3NH3Cl, (CH3NH3)2CO3, C6H5NH3Cl,...Các đặc thù đặc trưng của muối bột amoni- Tính tan: muối amoni có cấu tạo ion (CH3NH3+Cl-) yêu cầu thường tan những trong nước- Tính axit: ion amoni tất cả tính axit, muối bột amoni của amin với axit mạnh có công dụng làm đỏ quỳ tímTính axit này được bộc lộ trong bội nghịch ứng với kiềm:VD: CH3NH3Cl + NaOH→ CH3NH2↑ + NaCl + H2OHiện tượng: sinh ra chất khí có mùi khaiC6H5NH3+Cl-+ NaOH → C6H5NH2+ NaCl + H2OHiện tượng: tạo thành anilin không tan trong nước làm cho vẩn đục dung dịch

Bạn đang xem: Amin ch3nh2 có tên gọi làKhông được sử dụng SPAM khối hệ thống - giả dụ vi phạm: Thành viên thường (xóa nick), thành viên VIP (khóa nick 10 - 50 ngày).Mã xác nhận *
*