(d): không nên Tristearin, triolein bao gồm công thức thứu tự là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Bạn đang xem: Chất béo được gọi chung là

Vậy có 3 phát biểu đúng.


Cho các phát biểu sau đây:

a)Chất lớn là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon nhiều năm không phân nhánh...

b)Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất lớn no là những chất lỏng.

d)Chất to chứa đa số gốc ko no của axit béo thường là hóa học lỏng ở nhiệt độ phòng với được call là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất to trong môi trường kiềm là phản nghịch ứng thuận nghịch.

f)Chất mập là thành phần bao gồm của dầu, mỡ đụng thực vật.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Hương Giang Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Ca Sĩ Hương Giang Idol

Những phát biểu đúng là:


Câu 3:


Từ glixerol và những axit: axit panmitic, axit stearic, axit oleic, axit fomic rất có thể tạo ra buổi tối đa bao nhiêu chất lớn chứa những gốc axit không giống nhau là


Câu 4:


Từ glixerol cùng 2 axit béo rất có thể tạo ra về tối đa x hóa học béo. X là:


Câu 5:


Cho bí quyết hóa học của các chất:

(1) C3H5(OCOC4H9)3,

(2) (C17H31COO)3C3H5,

(3) C3H5(OOCC17H35)3,

(4) C3H5(COOC17H33)3.

Công thức của lipit là?


Câu 6:


Trong những chất sau chất chức năng với NaOH sinh ra ancol là


Câu 7:


Cho tripanmitin lần lượt chức năng với Na, H2(Ni, t0), hỗn hợp NaOH (t0), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là:


Câu 8:


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo buộc phải vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được cân nặng xà phòng là


Câu 9:


Thủy phân hoàn toàn chất mập X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit panmitic với axit stearic tất cả tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Khối lượng phân tử của X là:


Câu 10:


Cho m gam tristearin (C17H35COO)3C3H5tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4thu được 4,6 gam glixerol. Cực hiếm của m là


Câu 11:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4thu được m gam glixerol. Giá trị của m là


Câu 12:


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 với H2O hơn nhát nhau 8 mol. Phương diện khác, a mol chất mập trên chức năng tối đa với 100 ml hỗn hợp Br26M. Quý hiếm của a là


Câu 13:


Tính lượng tristerin buộc phải để điều chế 36.8 kilogam glixerol (H = 50%)?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam