Chất bự no : thường xuyên là hóa học rắn, có không ít trong mỡ động vật (mỡ bò, mỡ thừa heo,...)

Chất to không no : thường là chất lỏng, có tương đối nhiều trong dầu thực thứ (dầu lạc, dầu dừa,...)

Đáp án đề xuất chọn là: A
Bạn đang xem: Chất béo ở thể lỏng là

Cho những phát biểu sau đây:

a)Chất mập là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic bao gồm số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon lâu năm không phân nhánh...

b)Lipit tất cả chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất mập là những chất lỏng.

d)Chất mập chứa hầu hết gốc ko no của axit khủng thường là hóa học lỏng ở ánh nắng mặt trời phòng cùng được hotline là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường thiên nhiên kiềm là làm phản ứng thuận nghịch.

f)Chất phệ là thành phần thiết yếu của dầu, mỡ động thực vật.

Những phát biểu đúng là:


Câu 2:


Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 3:


Câu nào sai khi nói về lipit?


Câu 4:


Công thức phân tử của tristearin là


Câu 5:


Chọn các nhận định đúng


Câu 6:


Axit panmitic có công thức phân tử là:


Câu 7:


Từ glixerol và 2 axit béo có thể tạo ra tối đa x hóa học béo. X là


Câu 8:


Cho các chất sau: Tristearin, triolein, tripanmitin, trilinolein, metyl axetat. Ở ánh sáng phòng có bao nhiêu chất bao gồm trạng thái lỏng là


Câu 9:


Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất phệ là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic tất cả số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b) Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c) Chất béo là những chất lỏng.

d) Chất khủng chứa chủ yếu gốc ko no của axit bự thường là hóa học lỏng ở nhiệt độ phòng với được call là dầu.

e) làm phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường kiềm là làm phản ứng thuận nghịch.

f) Chất khủng là thành phần bao gồm của dầu, mỡ rượu cồn thực vật.

Những phát biểu không đúng là


Câu 10:


Chất bự ở thể rắn bao gồm thành phần axit béo


Câu 11:


tạo ra tối đa từng nào chất béo chứa các gốc axit khác nhau là


Câu 12:


Từ glixerol với 3 axit béo có thể tạo ra chất mập mà cất cả 3 cội axit trên


Câu 13:


Axit oleic bao gồm công thức phân tử là


Câu 14:


Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về chất béo


Câu 15:


Từ glyxerol và những axit : axit panmitic, axit stearic, axit axetic hoàn toàn có thể tạo ra buổi tối đa x chất béo. X là


Hỏi bài bác


Xem thêm: Tìm Đại Ý Và Bố Cục Của Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Hoàng Lê Nhất Thống Chí

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam