Đáp án đúng mực nhất của Top lời giải cho câu hỏi trắc nghiệm: “Trong phân tử hóa học nào sau đây không cất nguyên tố oxi?” cùng với rất nhiều kiến thức không ngừng mở rộng thú vị về amin là tài liệu ôn tập môn Hoá học tập 12 dành cho thầy giáo viên và chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Chất có chứa nguyên tố oxi là

Trắc nghiệm: trong phân tử chất nào dưới đây không đựng nguyên tố oxi?

A. Saccarozo.

B. Etyl axetat.

C. Nilon-6.

D. Metylamin.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Metylamin

Trong phân tử Metylamin không đựng nguyên tố oxi.

Giải thích: 

- Saccarozo C12H22O11

- Etylaxetat CH3COOC2H5

- Nilon-6 (-NH-5-CO-)n 

- Metylamin CH3NH2

Hãy để Top lời giải giúp bạn xem thêm những kỹ năng và kiến thức thú vị rộng về amin nhé!

Kiến thức tham khảo về amin


1. Amin là gì?

- Amin (còn được viết là amine) là hợp chất hữu cơ có nguyên tử nơi bắt đầu là nitơ (đạm khí) trong đội chức. đầy đủ amin có cấu hình tương tự amonia (ammonia), nhưng trong những số ấy một (hay một số) nguyên tử hydro được thay bởi nhóm alkyl tốt loại nhóm chức khác chứa cacbon (nhóm R).

- Bậc của amin đó là số nguyên tử hydro được nuốm thế. Sửa chữa thay thế 1, 2 hoặc 3 nguyên tử hydro, theo lần lượt ta bao gồm amin bậc 1 (primary amine), amin bậc 2 (secondary amine) và amin bậc 3 (tertiary amine).

*

2. Phân nhiều loại amin

Amin được phân nhiều loại theo 2 phương pháp thông dụng nhất:

- Theo sệt điểm cấu trúc của nơi bắt đầu hiđrocacbon

+ Amin thơm: anilin C6H5NH2,…

+ Amin khủng (amin no): etylamin,…

+ Amin dị vòng: piroliđin,…

- Theo bậc của amin:

+ Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được sửa chữa bằng cội hiđrocacbon. Theo đó các amin được phân nhiều loại thành: amin bậc I, bậc II tuyệt bậc III.

*

Ví dụ: CH3CH2CH2NH2  CH3CH2 NHCH3 (CH3)3N

amin bậc I amin bậc II amin bậc III

3. Tính chất vật lý của amin

- những amin có tác dụng tan giỏi trong nước, bởi vì giữa amin và nước có link Hiđro liên phân tử. Độ tung trong nước giảm khi số nguyên tử C tăng.

- Metyl, đimetyl, trimetyl cùng etylamin là đa số chất khí nặng mùi khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, ko màu, vô cùng độc, không nhiều tan vào nước, tung trong ancol với benzen.

4. đặc thù hóa học của amin

a. Tính bazơ

Do nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e không sử dụng có chức năng nhận proton.

* so sánh tính bazơ của các amin:

+ ví như nguyên tử N vào phân tử amin được gắn thêm với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin bạo gan hơn đối với tính bazơ của NH3. Phần nhiều amin này làm cho quỳ tím chuyển thành color xanh.

+ nếu nguyên tử N trong phân tử amin đính thêm với những gốc hút e (gốc không no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so cùng với tính bazơ của NH3. đa số amin này sẽ không làm xanh quỳ tím.

+ Amin tất cả càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin tất cả càng các gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

⇒ Lực bazơ: CnH2n + 1–NH2 > H–NH2 > C6H5–NH2

- dung dịch metylamin và nhiều đồng đẳng của nó có công dụng làm xanh giấy quỳ tím hoặc có tác dụng hồng phenolphtalein.

*

- Amin bậc III nhưng mà gốc hiđrocacbon R, R’ cùng R’’ gồm số C ≥ 2 thì những gốc R, R’ và R’’ ngăn cản amin nhận proton H+ ⇒ tính bazơ yếu ⇒ dung dịch không làm đổi màu quỳ tím cùng phenolphtalein.

- Anilin và những amin thơm siêu ít chảy trong nước. Hỗn hợp của bọn chúng không có tác dụng đổ màu sắc quỳ tím cùng phenolphtalein.

- công dụng với axit: R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

Ví dụ: 

*

- tác dụng dung dịch muối của những kim loại tất cả hiđroxit kết tủa:

Ví dụ: 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3CH3NH3Cl

- giữ ý: Khi mang đến muối của Cu2+, Zn2+, … vào dung dịch amin (dư) → hiđroxit kết tủa → kết tủa tan (tạo phức chất).

b. Bội phản ứng cùng với axit nitrơ

- Amin no bậc 1 + HNO2 → ROH + N2 + H2O. 

Ví dụ: C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O 

- Amin thơm bậc 1 tính năng với HNO2 ở ánh nắng mặt trời thấp tạo thành thành muối bột điazoni. 

Ví dụ: 

*

c. Bội nghịch ứng nỗ lực gốc thơm

- những nhóm -NH2, -NHCH3... Là đông đảo nhóm hoạt hóa nhân thơm và lý thuyết cho phản nghịch ứng vắt xảy ra tại phần ortho cùng para.

+ Halogen hóa: tương tự phenol, anilin tác dụng với nước brom sinh sản thành kết tủa trắng 2,4,6-tribromoanilin

+ Sunfo hóa: Đun nóng anilin với H2SO4 đậm đặc ở 180oC sẽ xẩy ra một chuỗi phản bội ứng chế tạo ra thành sản phẩm sau cuối là axit sunfanilic. Những amit của axit sunfanilic, điện thoại tư vấn là sunfonamit giỏi sunfamit tất cả tính ngay cạnh trùng - kháng sinh, được sử dụng nhiều làm cho thuốc trị bệnh.

- hình như Amin còn gia nhập phản ứng ráng nguyên tử hydro của tập thể nhóm amino; có phản ứng ankyl hóa, phản ứng axyl hóa với phản ứng tạo thành isonitrin.

d. Phản bội ứng ankyl

- Amin bậc một hoặc bậc hai tính năng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của group amin hoàn toàn có thể bị thay thế bởi cội ankyl:

Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

- phản bội ứng này dùng làm điều chế amin bậc cao từ amin bậc thấp hơn.

5. Điều chế amin

- sửa chữa thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac:

*

- Khử hợp chất nitro:

*

6. Ứng dụng của amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- một trong những ứng dụng của dimetylamin:

+ thêm vào dung môi: 2C2H6NH + CS2 → +-  Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền hóa học cho một vài đúng theo chất tất cả tầm đặc biệt công nghiệp.

+ Vũ khí hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin.

+ Dimetylamin là nguyên vật liệu thô cho sản xuất nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm.

- Một số vận dụng của anilin:

+ chế tạo polime.

Xem thêm: Cách Đặt Câu Với Từ Kiên Trì ; Kiên Cố ; Chí Tình, Đặt Câu Với Từ Kiên Nhẫn

+ Sản xuất chất dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

Rán, nướng các loại thức ăn giàu protein ở ánh sáng cao tạo thành các amin dị vòng. Các chất này xuất hiện thêm nhiều nhất ở mọi phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ko kể của thực phẩm rán nướng.