Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

chia làm 2 loại 

 1. Nhựa nhiệt dẻo : Là loại nhựa khi gia nhiệt thì sẽ hóa dẻo, ví dụ như : PP, PE, PVC, PS, PC, PET...

2. Nhựa nhiệt rắn : Là loại nhựa khi gia nhiệt sẽ rắn cứng, ví dụ như : PF, MF,...

Bạn đang xem: Chất dẻo chia làm mấy loại


Câu 1: Bài TĐN số 2 chia làm mấy câu?

A. 2 câu B. 3 câu C. 4 câu D. 5 câu

Câu 2: Bài hát Mái trường mến yêu chia làm mấy câu?

A. 2 câu B. 4 câu C. 6 câu D. 8 câu

Câu 3: Bài TĐN số 1 chia làm mấy câu?

A. 2 câu B. 3 câu C. 4 câu D. 5 câu

Câu 4: Bài Lý Cây Đa chia làm mấy đoạn?

A. 4 đoạn B. 3 câu C. 2 đoạn D. 1 đoạn

Câu 5: Bài TĐN số 1 có những kí hiệu thường gặp nào?

A. Dấu luyến, dấu nối, dấu nhắc lại.

B. Dấu luyến, dấu nối.

C. Không có kí hiệu thường gặp

D. Dấu nối, dấu nhắc lại.

Nhờ các thánh giải giúp ạ 


13. Trong câu sau: “ Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo”, hãy chỉ ra đâu là chất.

A. Dây điện. B. Đồng. C. Chất dẻo. D. Đồng và chất dẻo.

14. Dãy nguyên tố nào sau đây đều là kim loại?

A. Cu, Al, N, K. B. Na, Ca, P, Fe. C. Zn, Fe, K, Mg. D. Ag, Zn, Hg, C.


Dây điện được làm bằng đồng và có vỏ bọc bằng chất dẻo. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Dây điện là vật thể tự nhiên.

 

B. Chất chỉ là chất dẻo.

 

C. Có 2 vật thể và 1 chất.

 

D. Có 2 chất và 1 vật thể.

 

 


Câu 23. Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành mấy loại?

A. 2 loại. B. 3 loại. C. 4 loại. D. 5 loại.

Câu 24. Tính chất nào sau đây không phải là của xăng, dầu?

A. Là chất lỏng. B. Không tan trong nước.

C. Nhẹ hơn nước. D. Khó bắt cháy.

Câu 25: Theo em, việc ngiên cứu sản xuất vacxin phòng Covid 19 thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của con người.

B. Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận 11

C. Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế

D. Bảo vệ môi trường.

Câu 26 : Đơn vị đô độ dài hợp pháp ở nước ta là :

A. mm

C. km

B. cm

D. m

Câu 27: Từ hình vẽ, hãy xác định chiều dài của khối hộp?

*

A. 3cm B. 4cm C. 2cm D. 5cm

Câu 28. Để đo thời gian của một vận động viên chạy 400m, loại đồng hồ thích hợp nhất là: