Cùng Top lời giải trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi: “Chất khử là hóa học nhường e hay thừa nhận e?” và xem thêm phần loài kiến thức tìm hiểu thêm giúp chúng ta học sinh ôn tập cùng tích lũy kiến thức và kỹ năng bộ môn Hóa học tập 10

Chất khử là chất nhường e hay nhấn e?

- chất khử là chất nhường electron trong quá trình phản ứng.

Bạn đang xem: Chất khử là chất nhường e

Kiến thức tham khảo về Phản Ứng thoái hóa Khử 


1. Làm phản ứng lão hóa - khử

- phản nghịch ứng oxi hóa khử là bội phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong làm phản ứng tốt phản ứng lão hóa khử là bội nghịch ứng hóa học trong các số ấy có sự đổi khác số oxi hóa của một trong những nguyên tố.

*

a. Chất khử (chất bị oxi hoá)

- Khái niệm: chất khử là chất có khả năng nhường e (cho e). 

- dấu hiệu nhận biêt: 

+ Sau phản bội ứng, số oxi hoá của hóa học khử tăng.

+ chất khử gồm chứa nguyên tố chưa đạt đến cả oxi hoá cao nhất.

Chú ý: Nguyên tố ở đội XA bao gồm số oxi hoá cao nhất là +X.

b. Hóa học oxi hoá (chất bị khử)

- Khái niệm: Chất oxi hoá là chất có tác dụng nhận e (thu e).

- vệt hiệu:

+ Sau bội phản ứng, số oxi hoá của chất oxi hoá giảm.

+ chất oxi hoá gồm chứa nguyên tố tất cả mức oxi hoá chưa phải thấp nhất.

Chú ý: Kim loại bao gồm số oxi hoá thấp nhất là 0, phi kim thuộc team xA thì số oxi hoá thấp nhất là (x - 8).

c. Sự khử cùng sự oxi hoá

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là tạo cho chất đó nhấn electron hay làm bớt số oxi hoá của chất đó.

- Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Ví dụ:

*

Quá trình chuyển đổi số oxi hóa:

Fe0 → Fe2+ + 2e

- Số oxi hóa của fe tăng từ bỏ 0 cho +2. Nguyên tử sắt là hóa học khử. Sự làm cho tăng số lão hóa của sắt được gọi là việc oxi hóa nguyên tử sắt.

- Nguyên tử sắt dường electron, là hóa học khử. Sự dường electron của nguyên tử fe được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử sắt.


Cu2+ + 2e → Cu

- Số thoái hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm giảm số oxi hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

- Ion đồng nhấn electron, là chất oxi hóa. Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ phản ứng của fe với hỗn hợp đồng sunfat cũng là phản ứng lão hóa - khử bởi vì tồn tại đồng thời sự oxi hóa cùng sự khử.

2. Phân loại phản ứng thoái hóa khử

Phản ứng oxi hoá - khử được phân thành nhiều một số loại khác nhau:

- phản ứng thoái hóa - khử thông thường: hóa học khử và hóa học oxi hóa ở hai phân tử chất khác nhau.

C + 4HNO3 đặc → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

- phản bội ứng thoái hóa - khử nội phân tử: chất khử và chất oxi hóa thuộc cùng 1 phân tử nhưng ở 2 nguyên tử khác biệt (thường gặp gỡ là phản nghịch ứng nhiệt độ phân).

AgNO3 → Ag + NO2 + O2

Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2

- bội phản ứng tự thoái hóa - khử, chất khử bên cạnh đó cũng là chất oxi hóa (chất khử và chất oxi hoá nằm trong về và một nguyên tố vào một phân tử chất).

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

4KClO3 → 3KClO4 + KCl

3. Lập phương trình hóa học của bội nghịch ứng oxi hóa khử 

Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm hóa học oxi hoá và hóa học khử.

Bước 2: Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi vượt trình.

Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxh và hóa học khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Bước 4: Đặt hệ số của những chất oxh và khử vào sơ đồ dùng phản ứng, từ kia tính ra hệ số những chất khác. Kiểm tra thăng bằng số nguyên tử của các nguyên tố và thăng bằng điện tích nhị vế để hoàn thành PTHH.

4. Ý nghĩa của phản nghịch ứng lão hóa – khử

- phản ứng lão hóa - khử là một trong những quá trình đặc biệt quan trọng nhất của thiên nhiên:

- Sự hô hấp, quá trình thực trang bị hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự thảo luận chất cùng hàng loạt quá trình sinh học khác đều phải có cơ sở là những phản ứng oxi hóa - khử.

- ngoài ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong số động cơ, các quy trình điện phân, những phản ứng xẩy ra trong pin với trong ăcquy đều bao gồm sự oxi hóa và sự khử.

Xem thêm: Thông Tư 27/2015/Tt-Btnmt Word, Thông Tư 27�/tt

- mặt hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, sản xuất hóa chất, hóa học dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, ... Số đông không thực hiện được nếu thiếu những phản ứng oxi hóa - khử.