Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hợp hóa học nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị vào phân tử?

A. Na2SO4

B. HClO

C. KNO3

D. NH4Cl


*

Đáp án B.Bạn đang xem: chất nào sau đây có link cộng hóa trị

Đáp án A có link ion giữa Na+ cùng SO42-

Đáp án C có link ion thân K+ với NO3-

Đáp án D có link ion giữa NH4+ với Cl-

Cho những chất: N H 4 C l (1), N a 2 C O 3 (2), N a F (3), H 2 C O 3 (4), K N O 3 (5), H C l O (6), K C l O (7). Trong số chất trên, số chất mà phân tử vừa có link ion vừa có link cộng hóa trị là :

A. (2), (5), (7).

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị

B. (1), (2), (6).

C. (2), (3), (5), (7).

D. (1), (2), (5), (7).

Cho các chất: NH4Cl (1), Na2CO3 (2), NaF (3), H2CO3 (4), KNO3 (5), HClO (6), KClO (7). Trong các chất trên, số chất mà phân tử vừa có links ion vừa có links cộng hóa trị là :

B. (1), (2), (6).

C.

Xem thêm: 1 Trượng Là Bao Nhiêu Mét Việt Nam? 1 Trượng Bằng Bao Nhiêu Mét

 (2),(3) (5), (7).

Câu 11: Hợp hóa học nào dưới đây có links cộng hóa trị? 

A. HCl.

B. MgO.

C. NaCl.

D. K2O. 

Câu 12: Chất nào dưới đây có liên cùng hóa trị không phân cực? 

A. HCl.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2O. 

Câu 13: Chất nào sau đây có liên cùng hóa trị phân cực? 

A. O2.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2. 

Câu 14: Trong phân tử sẽ có được liên kết cộng hoá trị ko phân rất nếu cặp electron chung 

A. ở thân hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 15: Trong phân tử sẽ có liên kết cùng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung 

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về ở một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 16: Liên kết cùng hóa trị không phân cực thường là liên kết giữa: 

A. Hai kim loại giống nhau.

B. Hai phi kim như thể nhau. 

C. Một sắt kẽm kim loại mạnh cùng một phi kim mạnh.

D. Một sắt kẽm kim loại yếu với một phi kim yếu. 

Câu 17: Tùy thuộc vào số cặp electron dùng thông thường tham gia sản xuất thành links cộng hóa trị thân 2 nguyên tử mà link được call là: 

A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, link ba cực. 

B. liên kết đối chọi giản, links phức tạp. 

C. liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. 

D. liên kết xích ma, liên kết pi, link đelta. 

Câu 18: Liên kết cộng hóa trị là links giữa 2 nguyên tử 

A. phi kim, được sản xuất thành vày sự góp phổ biến electron. 

B. khác nhau, được sinh sản thành vị sự góp chung electron. 

C. được chế tạo thành vì sự góp chung một hay các electron. 

D. được tạo thành thành từ bỏ sự cho nhận electron giữa chúng. 

.... 

Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử, nếu như coi phân tử có links ion được hotline là