Đáp án và lý giải chính xác thắc mắc trắc nghiệm: “Chất nào sau đó là amin bậc 2:” cùng với loài kiến thức triết lý liên quan lại là tài liệu hữu ích môn chất hóa học 12 do Top lời giải biên soạn dành riêng cho chúng ta học sinh với thầy giáo viên tham khảo.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là amin

Trắc nghiệm: chất nào sau đấy là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ gồm CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- giữ ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro vào phân tử amoniac bị sửa chữa bởi nơi bắt đầu hiđrocacbon.

Cùng Top lời giải trang bị thêm các kiến thức hữu ích cho mình trải qua bài mày mò về Amin tiếp sau đây nhé!

Kiến thức tham khảo về Amin


I. Khái niệm, phân nhiều loại của Amin

1. Có mang của Amin

- Khi thay thế sửa chữa một hay các nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay những gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
chất nào sau đây là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân các loại của Amin

- Amin được phân nhiều loại theo sệt điểm cấu sinh sản của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) cùng theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- lưu ý: Bậc của amin được tính bằng số gốc hidrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Bí quyết gọi tên theo danh pháp gốc – chức: Tên cội hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Bí quyết gọi thương hiệu theo danh pháp nỗ lực thế: Tên hiđrocacbon + địa điểm + amin

Lưu ý:

- Tên những nhóm ankyl hiểu theo sản phẩm công nghệ tự chữ cái a, b, c, … + amin.

- Với các amin bậc 2 cùng 3, chọn mạch dài nhất đựng N có tác dụng mạch chính:

+ có 2 nhóm ankyl → thêm một chữ N làm việc đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ gồm 3 đội ankyl → thêm 2 chữ N sống đầu (nếu vào 3 nhóm thế có 2 nhóm giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ gồm 3 nhóm ankyl không giống nhau → 2 chữ N cách nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.


+ Khi nhóm –NH2 đóng phương châm nhóm cầm cố thì call là team amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. đặc thù vật lý của Amin

- chất rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị khá ngọt.

- ánh nắng mặt trời nóng tan cao, dễ dàng tan trong nước vày amin tồn tại làm việc dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là hồ hết chất khí bám mùi khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan vào nước, các amin đồng đẳng cao hơn nữa là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là hóa học lỏng, ánh nắng mặt trời sôi là 184oC, không màu, cực kỳ độc, ít tan vào nước, tung trong ancol và benzen.

IV. đặc thù hóa học tập của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> đưa xanh. Vì chưng khi chảy trong nước ra đời ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ bao gồm tính bazơ, amin chức năng với axit hiện ra muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- các amin bao gồm tính bazơ to gan lớn mật hơn vẫn đẩy được những amin tất cả tính bazơ yếu rộng hoặc các bazơ yếu ra khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Phản nghịch ứng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một hàng béo chức năng với axit nitrơ chế tạo thành ancol tương ứng và giải tỏa khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai hàng béo cũng giống như dãy thơm đều tính năng với axit nitrơ ra đời nitrosamin (nitrosoamin) là phần đông chất màu vàng, nhờ vào đó khác nhau được amin bậc nhì với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy to không tính năng với axit nitrơ hoặc chỉ sản xuất thành muối không bền dễ dẫn đến thủy phân

V. Ứng dụng cùng điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số áp dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền chất cho một vài hòa hợp chất gồm tầm đặc trưng công nghiệp 

+ khí giới hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là nguyên liệu thô cho sản xuất nhiều hóa chất nông nghiệp và dược phẩm 

- một vài ứng dụng của anilin

+ sản xuất polime.

+ Sản xuất hóa học dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng những loại thức ăn uống giàu protein ở nhiệt độ cao tạo nên các amin dị vòng. Các chất này lộ diện nhiều độc nhất vô nhị ở phần đông phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ko kể của thực phẩm chiên nướng.

Xem thêm: Những Tấm Gương Tốt Về An Toàn Giao Thông, Những Tấm Gương Tiêu Biểu

- các ankylamin được dùng trong tổng thích hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để làm tổng thích hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu đặc biệt quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)