Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol hỗn hợp X gồm bố triglixerit bắt buộc vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2. Mặt khác, hiđro hóa trọn vẹn 50,4 gam X (xúc tác Ni, to) thu được tất cả hổn hợp Y. Đun lạnh Y với hỗn hợp KOH vừa đủ, nhận được glixerol với m gam muối. Cực hiếm của m là


X là hóa học lỏng, không màu, bốc hơi dũng mạnh trong không khí ẩm. Ở đk thường, khi có ánh sáng, hỗn hợp X đặc bị phân hủy một phần giải phóng khí nitơ đioxit. Chất X là


Hematit nâu là một trong những loại quặng sắt đặc biệt quan trọng dùng để luyện gang, thép. Thành phần chính của quặng hematit nâu là


Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Mọi monosaccarit nhưng mà dung dịch có chức năng hòa chảy Cu(OH)2 là:


Cho những chất sau: glyxin, etylamin, phenylamoni clorua, natri phenolat. Số hóa học phản ứng được với dung dịch HCl là


Cho các polime: policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, poli(phenol-fomanđehit), polietilen, poliisopren. Số polime được điều chế bởi phản ứng trùng phù hợp là


Một loại đá vôi bao gồm chứa 80% CaCO3, 10,2% Al2O3 với 9,8% Fe2O3 về khối lượng. Nung đá ở ánh nắng mặt trời cao, thu được chất rắn có cân nặng bằng 73,6% cân nặng đá trước khi nung. Năng suất của quá trình phân bỏ CaCO3 là


Cho những phát biểu về kiểu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí điểm hóa học:

(1) Không sử dụng tay trực tiếp nuốm hóa chất.

Bạn đang xem: Chất thuộc loại amin bậc 2 là

(2) không đổ hóa chất này vào chất hóa học khác.

(3) chất hóa học dùng dứt nếu còn thừa, được đổ quay trở về bình chứa.

Xem thêm: Cách Giải Xác Suất Chọn Lọc, Có Lời Giải, Phương Pháp Giải Một Số Bài Toán Xác Suất

(4) Không sử dụng hóa hóa học đựng một trong những lọ không tồn tại nhãn ghi rõ tên hóa chất.

(5) không nếm hoặc ngửi thẳng hóa chất.

Số tuyên bố đúng là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,1 mol Na cùng 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thấy bay ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al cùng Al2O3 trong 200,0 ml hỗn hợp NaOH 2M, thu được dung dịch Y cùng 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300,0 ml hoặc 700,0 ml hỗn hợp HCl yM vào dung dịch Y phần lớn thu được cùng một lượng kết tủa có cân nặng m gam. Giá bán trị sớm nhất của m


Cho sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

X + 2NaOH →toX1 + X2 + X3

X1 + H2SO4→toX4 (axit ađipic) + Na2SO4

X2 + CO→xt, toX5

X3 + X5 ⇌xt, toX6 (este bám mùi chuối chín) + H2O

Phát biểu sau đây sai?


Cho 3 ống nghiệm cá biệt lần lượt cất 3 hóa học tan X, Y, Z trong nước (tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1 : 2 : 3). Thực hiện các xem sét sau:

- nghiên cứu 1: mang lại dung dịch KOH dư thứu tự vào 3 ống nghiệm trên thì nhận được tổng số mol kết tủa vào 3 ống thử là a mol.

- phân tích 2: mang đến dung dịch Ca(OH)2 dư thứu tự vào 3 ống nghiệm trên thì chiếm được tổng số mol kết tủa trong 3 ống thử là b mol.

- phân tích 3: Đun nóng 3 ống thử trên chiếm được tổng số mol kết tủa vào 3 ống nghiệm là c mol. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và c


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam