Đáp án đúng đắn nhất của Top lời giải cho câu hỏi trắc nghiệm: “Chất nào tiếp sau đây thuộc một số loại polisaccarit?” thuộc với hầu như kiến thức không ngừng mở rộng thú vị về cacbohiđrat là tư liệu ôn tập giành cho thầy giáo viên và các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Chất thuộc loại polisaccarit là

Trắc nghiệm : hóa học nào dưới đây thuộc nhiều loại polisaccarit?

A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Xenlulozơ

Trả lời:

Đáp án: D. Xenlulozơ

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ là đissaccarit.

- Glucozơ cùng fructozơ là monosaccrit

Kiến thức xem thêm về cacbohiđrat


I. Khái quát kết cấu phân tử của những chất

1. Glucozơ và fructozơ (C6H12O6)

*

a. Glucozơ

*

- Là monosaccarit

- cấu tạo bởi

+ 1 đội cacbonyl sinh sống C1 (là anđehit)

+ 5 team –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

- CT: CH2OH4CHO (là poliancol)

⇒ Glucozơ có không thiếu thốn các đặc thù của rượu nhiều chức và anđehit đối chọi chức.

b. Fructozơ

- Là đồng phân của glucozơ

- cấu tạo bởi:

+ 1 nhóm cacbonyl tại đoạn C2 (là xeton)

+ 5 nhóm –OH sống năm nguyên tử cacbon còn lại

- CT: CH2OH3COCH2OH (là poliancol)

- Trong môi trường xung quanh bazơ, fructozơ bao gồm sự gửi hoá thành Glucozơ

*

c. Saccarozơ: C12H22OH

- cách làm phân tử C12H22O11.

- bí quyết cấu tạo: sinh ra nhờ 1 cội α - glucozơ cùng 1 nơi bắt đầu β - fructozơ bằng links 1,2-glicozit:

* đặc điểm vật lí và trạng thái từ nhiên

- Là hóa học kết tinh, ko màu, vị ngọt, dễ tan vào nước.

- có nhiều trong thoải mái và tự nhiên trong mía, củ cải đường, hoa thốt nốt. Có nhiều dạng: con đường phèn, con đường phên, đường cát, mặt đường tinh luyện…

* đặc thù hóa học

- bởi vì gốc glucozơ đã link với cội fructozơ thì team chức anđehit không hề nên saccarozơ chỉ có đặc thù của ancol đa chức.

- tổng hợp Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường tạo thành thành dung dịch màu xanh lá cây lam.

- phản bội ứng thủy phân:

 C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

* Điều chế

- vào công nghiệp người ta thường cấp dưỡng saccarozơ tự mía.

d. Tinh bột: (C6H10O5)n

- phản nghịch ứng thuỷ phân: thuỷ phân cho cùng mang đến glucozơ.

- bội nghịch ứng màu với dd iốt: Iốt chuyển thành màu sắc xanh. Đun nóng, greed color biến mất. Để nguội, blue color xuất hiện tại trở lại. e. Xenlulozơ: (C6H10O5)n

- làm phản ứng thuỷ phân: thuỷ phân mang lại cùng mang đến glucozơ.

- làm phản ứng với CS2 / NaOH đến tơ visco.

- với HNO3 cho xenlulozơ trinitrat. Với (CH3CO)2O mang lại tơ axetat.

 II. Trắc nghiệm vận dụng 

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Cacbohiđrat là gần như hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức tầm thường là Cn(H2O)n.

B. Cacbohiđrat được tạo thành ba nhóm đa số là: monosaccarit, đisaccarit, polisaccarit.

C. Monosaccarit là đội cacbohiđrat đơn giản và dễ dàng nhất tất yêu thủy phân được.

D. Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân mỗi phân tử hiện ra hai phân tử monosaccarit.

Trả lời:

A sai vày cacbohiđrat tất cả công thức chung là Cn(H2O)m. (SGK 12 cơ bản – trang 60)

→ Đáp án A

Câu 2: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc một số loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ. B. Amilozơ.

C. Saccarozơ. D. Glucozơ.

Trả lời:

Xenlulozơ, amilozơ là polisaccarit.

Glucozơ là monosaccarit.

Saccarozơ là đisaccarit

→ Đáp án C

Câu 3: Chất nào dưới đây thuộc loại polisaccarit?

A. Glucozơ B. Fructozơ

C. Saccarozơ D. Xenlulozơ

Trả lời:

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ là đissaccarit.

- Glucozơ cùng fructozơ là monosaccrit.

→ Đáp án D

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X với Y theo lần lượt là

A. glucozơ, etyl axetat. B. glucozơ, anđehit axetic.

C. glucozơ, ancol etylic. D. ancol etylic, anđehit axetic.

Giải:

Các phản nghịch ứng: (C6H10O5)n + nH2O→ nC6H12O6 (glucozơ)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2. 

→Đáp án C.

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic

(b) phản bội ứng thủy phân xenlulozơ xảy ra được vào dạ dày của động vật hoang dã ăn cỏ.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để tiếp tế tơ nhân tạo.

(d) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phàn ứng tráng bạc

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 3. B.2. C. 4. D. 5.

Giải:

(a) sai - tạo nên sobitol.

(b) Đúng - dạ dày động vật ăn cỏ gồm enzim xenlulaza thủy phân được xenlulozơ.

(c) không đúng - chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Đúng - H2SO4 đặc tất cả tính háo nước.

(e) sai - dung dịch gluczơ và fructozơ đều có khả năng tráng bạc.

→Đáp án B.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X nhận được 8,064 lít CO2 (ở đktc) với 5,94 gam H2O. X bao gồm M CO2 = 0,36 mol ; nH2O = 0,33 mol

Bảo toàn trọng lượng => mO = 10,26 - 12nCO2 - 2nH2O = 5,28 g => nO = 0,33 mol

=> X có Công thức dễ dàng nhất là C6H11O6 . Do MX  X là C12H22O11

X gồm phản ứng tráng gương => X là mantozo

→Đáp án : D

Câu 7: Chất X gồm các đặc điểm sau: phân tử có khá nhiều nhóm –OH, tất cả vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở ánh sáng thường, phân tử có link glicozit, làm mất màu nước brom. Hóa học X là

A. xenlulozơ. B. mantozơ.

C. glucozơ. D. saccarozơ

→Đáp án : B

Mantozo sản xuất từ 2 gốc α - glucozo liên kết với nhau vì chưng liên kết α - 1,4 glicozit.

Do còn đội -CHO phải mantozo làm mất màu Br2

Câu 8: Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, solo chức, mạch hở luôn luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) trong hợp chất hữu cơ độc nhất thiết phải gồm cacbon với hiđro.

Xem thêm: Yz700 Hàng Siêu Cấp Và Rep 1 1 University Blue Rep 1 1 Siêu Cấp Like Auth

(c) đông đảo hợp hóa học hữu cơ tất cả thành phần nguyên tố giống như nhau, thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.