- Bạc là chi tiết hình ống tròn, thành mỏng, mặt đầu bao gồm thể tất cả vai, mặt vào trụ hoặc côn. - Bạc bao gồm thể xẻ rãnh, mặt làm việc bao gồm rãnh dầu, tất cả lỗ hướng trung ương - Kết cấu tổng quát mắng được chỉ ra trên những hình trang sau:
*

Đặc trưng quan lại trọng về kích thước của bạc là tỉ số giữa chiều dài với đường kính không tính lớn nhất của chi tiết. Tỉ số đó thường nằm vào khoảng 0,5 3,5.

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1- Đường kính mặt ngoại trừ của bạc đạt cấp đúng đắn 710. 2- Đường kính lỗ đạt cấp chính xác 7, đôi khi cấp 10, đối với các lỗ bạc cần lắp ghép chính xác có thể yêu thương cầu cấp 5. 3- Độ dày thành bạc chất nhận được sai lệch vào khoảng 0,030,15mm. 4- Độ đồng trung khu giữa mặt ngoại trừ và mặt lỗ bạc tùy từng điều kiện làm cho việc của bạc mà lại quy định cụ thể, thông thường độ ko đồng trọng điểm này lớn hơn 0,015mm. 5- Độ không vuông góc giữa mặt đầu với đường trọng điểm lỗ nằm trong khoảng (0,10,2mm)/100mm chào bán kính. Với loại bạc chịu tải trọng theo chiều trục thì độ không vuông góc này từ (0,020,03)/100mm chào bán kính. 6- Độ nhám bề mặt thường cho: + Với bề mặt không tính cần đạt Ra=2,5.


Bạn đang xem: Chi tiết dạng bạc


Xem thêm: Kỵ Giá Thú Là Gì ? (Cập Nhật 2022) Ngày Không Phòng

+ Với bề mặt lỗ tùy theo yêu cầu mà lại cho: Ra=2,50,63, đôi khi Ra=0,32. + Với mặt đầu Rz=4010; Ra=2,5.

Xem chi tiết tại đây (khi tải về về các bạn đổi đuôi .doc thành .ppt để đọc)