Câu hỏi :

Cho 6,6 gam một anđehit X 1-1 chức, mạch hở phản bội ứng cùng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra mang đến phản ứng không còn với axit HNO3 loãng, bay ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là 


*