toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 7,84 lít (đktc) hh khí gồm õi cùng clo tác dụng với hh cất 0,1 mol Mg với 0,3 mol Al nhận được m gam muối cùng oxit. Tìm giá trị m


*

bảo toàn E ta gồm 2mol clo + 4 mol oxi = 2 mol Mg + 3 mol Al

mol clo + mol oxi = 0,35

giải ra số mol clo = 0,15 mol oxi= 0,2 mol

m clo = 10,65 gam m oxi =6,4 gam

m khí + m sắt kẽm kim loại = m muối

10,65 + 6,4 + 0,1 * 24 + 0,3 * 27 = 27,55 (gam)


*

 

Theo định luât bảo toàn điện tích: 3nAl3+ +2nMg2+ = nCl- + 2nO2- = 2nCl2 + 4nO2

→ Hệ

3 . 0 , 2 + 2 . 0 , 1 = 2 x + 4 y 27 . 0 , 2 + 24 . 0 , 1 + 71 x + 32 y = 25 , 2 → x = 0 , 2 y = 0 , 1

 


để lão hóa hỗn hợp kim loại có 0,2 mol Al cùng 0,1 mol Mg rất cần được dùng V lít (dktc) tất cả hổn hợp clo cùng oxi. Sau khoản thời gian phản ứng kết tủa thu được 25,2 gam hh bao gồm oxit với muối. Vậy thể tích có trong lếu láo hợp ban đầu là ( biết Cl= 35,5. O=16, Mg= 24, Al= 27)

A. 6,72 l B. 3,36 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít

help me !!!

 


(left{eginmatrixCl_2:xleft(mol ight)\O_2:yleft(mol ight)endmatrix ight.)

(BTe:3n_Al+2n_Mg=2n_Cl_2+4n_O_2)

(Rightarrow2x+4y=3cdot0,2+0,1cdot2=0,8left(1 ight))

(BTKL:m_muối=m_Al^3++m_Mg^2++m_Cl^-+m_O^2-)

(Rightarrow25,2=0,2cdot27+0,1cdot24+35,5cdot2x+16cdot2y)

(Rightarrow71x+32y=17,4left(2 ight))

Từ (1) với (2) (Rightarrowleft{eginmatrixx=0,1mol\y=0,1molendmatrix ight.)

(V=V_Cl_2+V_O_2=0,1cdot22,4+0,1cdot22,4=4,48l)

Chọn D


Đúng 1
phản hồi (0)

c


Đúng 0
phản hồi (1)

... "thể tích tất cả trong tất cả hổn hợp ban đầu" là thể tích của gì rứa bn :)


Đúng 0
bình luận (0)

Cho lượng dư Mg chức năng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 với 0,2 mol NaNO3. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối với 6,272 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) tất cả hai khí không màu, trong các số ấy có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Cực hiếm của m là

A. 83,16

B. 60,34

C. 84,76

D. 58,74


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

*

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch tất cả HCl, 0,1 mol KNO3 với 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X đựng m gam muối và 6,272 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) có hai khí ko màu, trong đó có một khí hóa nâu trong ko khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

A. 83,16

B. 60,34

C. 84,76

D. 58,74


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Al với Mg tác dụng với 1 lít dung dịch có AgNO3 a mol/l cùng Cu(NO3)2 2a mol /l chiếm được 45,2 gam hóa học rắn Y. đến Y tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư) chiếm được 7,84 lít khí SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a là

A. 0,25

B.0,30

C. 0,15

D.0,20


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Hh khí X bao gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol Viny1axeti1en. Nung X một thời gian với xúc tác Ni nhận được hh khí Y có tỉ khối so với bầu không khí là 1. Nếu như cho toàn thể Y sục thong thả vào dd brom (dư) thì tất cả m gam brom thâm nhập pư. Quý hiếm của m là


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

*


Đúng 0

comment (0)

Cho lếu hợp tất cả 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe tác dụng với dd cất hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 và H2SO4, nhận được 2,24 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp hai khí (gồm NO cùng H2), dung dịch chứa m gam muối cùng 10,04 gam tất cả hổn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 7 84 lít hỗn hợp khí oxi và clo

47,84.

B. 39,98.

C. 38,00.

D. 52,04.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

bình luận (0)

Cho láo lếu hợp bao gồm 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe tính năng với dung dịch cất hỗn hợp gồm và H 2 S O 4 , nhận được 2,24 lít ( đktc) hỗn hợp hai khí ( bao gồm NO cùng H 2 ), dung dịch chứa m gam muối với 10, 04 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại ( trong những số ấy kim loại bạo phổi hơn chiếm 80,88% khối lượng). Cực hiếm của m là

A. 47,84

B. 39,98

C. 38,00

D. 52,04


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

bình luận (0)

Cho láo lếu hợp có 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe công dụng với dd chứa hỗn hợp có Cu(NO3)2 và H2SO4, thu được 2,24 lít (đktc) tất cả hổn hợp hai khí (gồm NO cùng H2), dung dịch chứa m gam muối cùng 10,04 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chỉ chiếm 80,88% khối lượng). Cực hiếm của m là

A. 47,84

B. 39,98

C.

Xem thêm: Blackberry Là Quả Gì Mà Người Ta Gọi Là Dâu Đen, Tác Dụng Ra Sao

38,00

D. 52,04


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com