Trong bài viết dưới đây, năng lượng điện máy Sharp việt nam sẽ chia sẻ định nghĩa số mol, nồng độ mol với công thức tính độ đậm đặc mol, công thức tính số mol hay bí quyết tính độ đậm đặc phần trăm giúp đỡ bạn có thêm kiến thức và kỹ năng về chất hóa học để có thể giải những bài toán liên quan đến mật độ mol giỏi thể tích dễ dãi nhé


Số mol là gì?

Số mol xuất xắc mole (ký hiệu: mol) là đối kháng vị tính toán dùng trong hóa học nhằm biểu đạt lượng chất bao gồm chứa dao động 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là một trong những đơn vị SI, với cam kết hiệu đơn vị chức năng mol.

Bạn đang xem: Cho biết công thức tính số mol

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị chức năng là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là trọng lượng mol chất, đơn vị chức năng là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở đk tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí sinh sống ở diều kiện tiêu chuẩn, đơn vị chức năng tính là molV là thể tích khí, đơn vị tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở đk thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol chất khí nghỉ ngơi ở diều khiếu nại thường, đơn vị tính là molP là áp suất , đơn vị chức năng tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị chức năng tính là litR là hằng số = 0.082T là nhiệt độ = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài xích tập về phương pháp tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong số lượng hóa học sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có giữa những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) đôi mươi gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử bao gồm trong 1,8.1023 nguyên tử sắt là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của các lượng hóa học sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo ở đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol chất tan trong một lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính nồng độ mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho biết thêm số mol chất tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là nồng độ moln là số mol chất tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 cất 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch khi hài hòa 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Chọn Phát Biểu Sai Về Điện Dung Tụ Điện, Chọn Phát Biểu Sai Trong Các Câu Sau Đây

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất tan có trong 600ml dung dịch CuSO4 tất cả nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta gồm V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng phương pháp CM = n/V => nCuSO4 = V x cm = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng hóa học tanmdd: trọng lượng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: triển khai hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chúng ta thu được hỗn hợp B có nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta tất cả phương trình phản ứng hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân đối phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta bao gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi triển khai hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra đã thu được dung dịch tất cả nồng độ 14%.

Ví dụ 2: triển khai hòa tan đôi mươi gam muối vào nước thu được dung dịch A tất cả C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của hỗn hợp A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước quan trọng cho sự trộn chế

Lời giải:

a, Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy trọng lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương thức bảo toàn trọng lượng ta bao gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – trăng tròn = 180 gam

Kết luận: Vậy để hoàn toàn có thể hoàn tan đôi mươi gam muối bột thì họ phải đề xuất 180 gam nước để tạo thành 200 gam dung dịch

Với những thông tin mà shop chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp cho bạn giải được các bài toán về hóa học đơn giản nhé. Chúc chúng ta thành công!