Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản ứng hóa học về sắt kẽm kim loại với axit. Rộng nữa đấy là phản ứng thoái hóa khử nên cũng rất được vận dụng rất nhiều vào đề thi. briz15.com mời các bạn và các em thuộc tìm hiểu cụ thể về phản ứng này.

Bạn đang xem: Cho cu tác dụng với hno3

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra thành phầm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều khiếu nại phản ứng

– kim loại đồng

– hỗn hợp HNO3 loãng 

– Điều khiếu nại phản ứng: không có.

Tiến hành phản nghịch ứng

– bỏ vào ống nghiệm 1 mang lại 2 lá đồng, nhỏ tuổi từ từ hoàn toản dung dịch HNO3 loãng vào vào ống nghiệm. Xem hiện tượng xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng màu đỏ (Cu) tan dần dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm đưa sang màu xanh lá cây (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và tất cả khí NO bay ra.

Phương trình phản ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khoản thời gian cân bằng với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng kỳ lạ nhận biết: 

Chất rắn red color của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch với sủi bọt bong bóng khí bởi khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 sệt thì thành phầm là NO2, HNO3 loãng tạo ra thành NO.

– giữ ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu như các kim loại, nói cả sắt kẽm kim loại có tính khử yếu như Cu. Khi đó, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo thành muối nitrat. Thông thường, nếu cần sử dụng dung dịch HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì sinh sản thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng hiện ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng có mặt NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng ra đời khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd trộn loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều khiếu nại phản ứng: nhiệt độ.

*
Kim loại tính năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch đựng 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X với V lít các thành phần hỗn hợp khí có NO và NO2 (đktc). Cho X tính năng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp lọc quăng quật kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Giá trị V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– hóa học rắn Z bao gồm KNO3 với KOH(dư). Lúc nung Z ta nhận được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta gồm :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO với NO2 (đktc) gồm tỉ khối hơi so với H2 là 16,6. Quý giá của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan giáp được khi đến Cu vào dung dịch HNO3 đặc là A. Dung dịch chuyển sang màu xoàn và tất cả khí màu nâu đỏ bay ra B. Dung di chuyển sang gray clolor đỏ và tất cả khí greed color thoát ra C. Dung dịch chuyển sang màu xanh da trời và tất cả khí không màu thoát ra D. Dung di chuyển sang màu xanh da trời và có khí gray clolor đỏ thoát ra

Bài 4. Khi tổng hợp hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, về tối giản của toàn bộ các chất trong phương trình phản ứng thân Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. cho 2,16 gam láo hợp gồm Al và Mg tan không còn trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, đun nóng nhẹ tạo ra dung dịch X cùng 448 ml (đo làm việc 354,90 K và 988 mmHg) các thành phần hỗn hợp khí Y khô bao gồm 2 khí ko màu, không thay đổi màu trong ko khí. Tỷ khối của Y so với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic đối với nitơ. Làm cho khan X một cách cẩn trọng thu được m gam chất rắn Z, nung Z đến trọng lượng không đổi thu được 3,84 gam hóa học rắn T. Tính cực hiếm của m

Bài 7. cho 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xong, thu được dung dịch A cùng 0,896 lít hỗn hợp khí B gồm NO2 với NO (đo làm việc đktc).

a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với H2.

b) Tính nồng độ mol các chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A (gồm NO và N2O) gồm tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Tứ Hành Xung Tuổi Mùi - Tam Hợp & Tứ Hành Xung Là Gì

Nếu mang đến 9,6 gam Cu tác dụng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau khoản thời gian phản ứng xong xuôi thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch A. Nếu mang lại 9,6 gam Cu tác dụng hết cùng với 180ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M sau khi phản ứng dứt thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch B.Tính trọng lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch B. Chọn đáp án đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. mang lại m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, gồm khí NO bay ra. Để kết hợp vừa hết hóa học rắn, buộc phải thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có thể có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội nghịch ứng Cu HNO3 loãng tạo nên dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO bay ra cùng nước. Những em nên để ý phản ứng của sắt kẽm kim loại với HNO3, bởi vì HNO3 là axit mạnh, có tính khử mạnh, nên sẽ tạo ra thành phầm sinh ra các khí khác nhau thi thay đổi điều kiện và tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của briz15.com giúp những em áp dụng và làm bài xích tập tốt.