Câu hỏi :

Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số hóa học trong dãy mà lại phân tử chỉ chứa links cộng hóa trị không rất là


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự thay đổi của vật dụng chất.Hóa học nói về các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được gọi là "khoa học trung tâm" do nó là ước nối những ngành khoa học tự nhiên khác như thứ lý học, địa chất học cùng sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên bao gồm nhiều đồng đội mới đến từ những địa điểm xa hơn bởi vì ngôi trường mới lại mỗi một khi lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một quả đât mới khổng lồ và những điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá