Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA ot (ABC)) và (AB ot BC.) Số các mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:


Chứng minh tam giác (SBC) vuông bằng phương pháp chứng minh (SB ot BC), sử dụng phương thức chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có sa vuông góc với abc


Có (AB ot BC Rightarrow Delta ABC) là tam giác vuông trên (B.)

Ta tất cả (SA ot (ABC) Rightarrow left{ eginarraylSA ot AB\SA ot ACendarray ight. Rightarrow Delta SAB,Delta SAC) là các tam giác vuông trên (A.)

Mặt không giống (left{ eginarraylAB ot BC\SA ot BCendarray ight. Rightarrow BC ot left( SAB ight) Rightarrow BC ot SB Rightarrow Delta SBC) là tam giác vuông tại (B.)

Vậy bốn mặt của tứ diện mọi là tam giác vuông.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm (SA ot left( ABCD ight)) với (AB ot BC). Dựng (AH) là mặt đường cao của (Delta SAB). Xác minh nào dưới đây sai?


Cho tứ diện $SABC$ tất cả $ABC$ là tam giác vuông trên $B$ cùng $SA ot left( ABC ight)$. Call $AH$ là đường cao của tam giác $SAB$, thì khẳng định nào dưới đây đúng nhất.


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (SA ot (ABC)) và (AB ot BC.) Số những mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác đều cạnh (a) và độ dài các lân cận (SA = SB = SC = b.) call (G) là giữa trung tâm của tam giác (ABC.) Độ lâu năm đoạn thẳng (SG) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). điện thoại tư vấn (AE;AF) lần lượt là những đường cao của tam giác (SAB) và tam giác $SAD$. điện thoại tư vấn (M) là giao điểm của (SC) với ( (AEF) ). Chọn xác minh đúng vào các xác định sau ?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm cạnh (SA ot left( ABC ight)) và đáy (ABC) là tam giác cân ở (C). điện thoại tư vấn (H) cùng (K) lần lượt là trung điểm của (AB) cùng (SB). khẳng định nào sau đây sai?


Cho tứ diện (OABC) tất cả (OA,OB,OC) đôi một vuông góc với nhau. Gọi (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề nào sai trong số mệnh đề sau:


Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (AB ot CD) cùng (AC ot BD). điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các xác định sau, xác minh nào sai?


Cho hình chóp $SABC$ tất cả $SA ot left( ABC ight).$ hotline $H, m K$ lần lượt là trực tâm những tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?


Cho nhì hình chữ nhật $ABCD$ và $ABEF$ nằm trong hai khía cạnh phẳng không giống nhau sao cho hai đường thẳng $AC$ với $BF$ vuông góc cùng với nhau. điện thoại tư vấn $CH$ với $FK$ thứu tự là mặt đường cao của nhì tam giác $BCE$ cùng $ADF$.

Khẳng định làm sao sau đây là sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). Gọi (I), (J), (K) theo lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) và (SB). Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Cho hình tứ diện (ABCD) có $AB$, $BC$, $CD$ song một vuông góc nhau. Hãy đã cho thấy điểm (O) bí quyết đều bốn điểm (A), (B), (C), (D).


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đầy đủ và $SC = asqrt 2 $. điện thoại tư vấn $H,K$ theo lần lượt là trung điểm của những cạnh $AB$ với $AD$.Khẳng định như thế nào sau đó là sai?.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ call $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn khẳng định đúng vào các xác định sau


Cho tứ diện $OABC$ tất cả $OA,OB,OC$ song một vuông góc với nhau. điện thoại tư vấn $H$ là hình chiếu của $O$ trên mặt phẳng $left( ABC ight)$. Xét các mệnh đề sau :

I. Bởi vì $OC ot OA,OC ot OB$ nên $OC ot left( OAB ight)$.

II. Do $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Có $OH ot left( ABC ight)$ cùng $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Từ bỏ $left( 1 ight)$ với $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong số mệnh đề bên trên là:


Cho hình hộp $ABCD.A"B"C"D"$ gồm đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ cùng $A"A = A"B = A"D$. điện thoại tư vấn $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ trên $left( ABCD ight)$ là :


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông và (SA ot (ABCD)). Mệnh đề làm sao đưới đây sai?


Hình bên là 1 trong bộ đèn chùm 10 bóng.

Xem thêm: Miêu Tả Một Cảnh Đẹp Mà Em Đã Gặp Trong Mấy Tháng Nghỉ Hè Ngắn Gọn Lớp 7

Biết (S.ABCD) là một hình chóp đều. Cảc bên cạnh là ba đoạn dây treo, (AB = 44; mcm). Các cạnh lòng là ống thép tròn đều, (BC = 68; mcm). Bộ đèn được treo lên xà nhà bởi đoạn dây (SA)

*


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.