tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho V lit dd NaOH 2M vào dd chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu đc 7,8 g kết tủa . Giá chỉ trị lớn số 1 của V để thu đc lượng kết tủa bên trên là


*

Ta có: (n_Alleft(OH ight)_3=dfrac7,878=0,1left(mol ight))

PTHH: (2NaOH+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)

0,2______0,1 (mol)

(6NaOH+Al_2left(SO_4 ight)_3 ightarrow3Na_2SO_4+2Alleft(OH ight)_3downarrow)

0,3________0,05___________________0,1 (mol)

Ta có: (n_NaOH=0,5left(mol ight)) (Rightarrow V_ddNaOH=dfrac0,52=0,25left(l ight))


*

Cho V lít hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng trả toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa trên là

A.

Bạn đang xem: Cho v lít dung dịch naoh 2m vào dung dịch chứa 0 1 mol al2(so4)3 và 0 1 mol h2so4

0,35

B. 0,25

C. 0,15

D.

Xem thêm: Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất Trên Bậc Nhất Trên Bậc Nhất

0,45


Đáp án A.

nAl(OH)3= 7 , 8 78 = 0 , 1

2NaOH + H2SO4 à Na2SO4 + 2H­2O (1)

0,2 ß 0,1

6NaOH + Al2(SO4)3 à 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 (2)

NaOH + Al(OH)3 à NaAlO2 + 2H2O (3)

Từ (1), (2) với (3) ta có:


Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng trả toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,35

B. 0,25

C. 0,15

D. 0,45


Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0.1 mol Al2(SO4)3 và 0.2 mol H2SO4 đến lúc phản ứng trả toàn, thu 11.7gam kết tủa. Giá bán trị bé dại nhất và lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là từng nào ?


Khi mang đến NaOH vào , theo máy tự sẽ xảy ra phản ứng cùng với H2SO4 . Lúc nào trung hòa không còn axit bắt đầu phản ứng tiếp với Al2(SO4)3

2 NaOH + H2SO4 -----> Na2SO4 + 2 H2O (1)

Al2(SO4)3 + 6 NaOH -----> 2Al(OH)3 + 2 Na2SO4 (2)

Al(OH)3 + NaOH -----> NaAl02 + 2 H2O (3)

Đầu tiên muốn tạo nên kết tủa thì ít nhất phapr th-nc hết axit . Từ bỏ (1) ta suy ra số mol NaOH để trung hòa - nhân chính hết H2SO4 = 2 x 0,2 = 0,4 ( mol)

Kết tủa là Al(OH)3 , ứng cùng với số mol là :

11,7 : 78 = 0,15 ( mol )

Đến đây ta chia làm 2 trường thích hợp

- ngôi trường hợp 1 là chỉ xẩy ra phản ứng (2) ( vì thiếu NaOH )

Từ (2) ta suy ra số mol NaOH bắt buộc dùng là 0,15 x 3 = 0,45 ( mol)

giá trị nhỏ tuổi nhất của V là : ( 0,45 + 0,4 ): 2 = 0,425 ( lít )

- Trường vừa lòng 2 là NaOH sau khoản thời gian đã kết tủa toàn thể chỗ Al2(SO4)3 rồi vẫn còn dư , đề nghị hòa chảy mất một phần kết tủa

Từ (2) suy ra lượng NaOH buộc phải để kết tủa hết muối nhôm là 0,1 x 6 = 0,6 ( mol )

Cũng từ (2) suy ra số mol kết tủa là 0,1 x 2 = 0,2 ( mol )

Có 0,2 mol kết tủa mà hoàn thành chỉ sót lại 0,15 mol , suy ra NaOH hài hòa mất 0,2 - 0,15 = 0,05 ( mol )