A- Sai : Nếu không còn lực nào tác dụng vào vật đang chuyển động thì vật tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Bạn đang xem: Chọn phát biểu sai về định luật 2 newton

C- Sai vì: Vật chuyển động theo hướng của hợp lực tác dụng vào nó.

D- Sai vì: Vi phạm định luật I Niutơn vì: khi không có lực tác dụng thì vật đứng yên vẫn đứng yên, vật đang chuyển động vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều.

=> B- Đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai xe A (mA) và B (mB) đang chuyển động với cùng một vận tốc thì tắt máy và cùng chịu tác dụng của một lực hãm F như nhau. Sau khi bị hãm, xe A còn đi thêm được một đoạn sA, xe B đi thêm một đoạn là sB A. Điều nào sau đây là đúng khi so sánh khối lượng của hai xe?


Một vật chuyển động thẳng có đồ thị tốc độ được biểu diễn trên hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau?

*
*


Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tăng lên nhưng không đổi hướng thì gia tốc của vật sẽ:


Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi 20 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng:


Trong cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Em hãy chọn giải thích đúng cho tình huống trên:


Một người kéo xe hàng trên mặt sàn nằm ngang, lực tác dụng lên người kéo xe để người đó chuuyển động về phía trước là lực:


Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 72km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bay trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian và chạm giữa bóng và tường là 0.05s. Xác định độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng.


Trên mặt nằm ngang không ma sát, xe một chuyển động với độ lớn vận tốc 5 m/s đến va chạm vào xe hai đang đứng yên. Sau va chạm, bật lại với tốc độ 150 cm/s, xe hai chuyển động với độ lớn vận tốc 200 cm/s. Biết khối lượng xe hai là 400 g. Tính khối lượng xe một.

Xem thêm: Vũ Cát Tường Mặc Váy - Style Ngày Càng Nữ Tính Của Vũ Cát Tường


Vật 1 có khối lượng 1kg, chuyển động về phía trước với vận tốc 5 m/s va chạm với vật thứ 2 đang đứng yên. Sau khi va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với vận tốc 1m/s. Còn vật thứ 2 chuyển động với vận tốc 2 m/s. Xác định khối lượng của vật thứ 2.