Ta có: kim cương (hồng ngọc) là Al2O3 có pha Cr2O3. Ánh sáng sủa đỏ của hồng ngọc bởi ion Cr phạt ra khi gửi từ tinh thần kích thích về tâm lý cơ bản => màu của Laze cũng là màu Rubi
Bạn đang xem: Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật có thể phát ra tia nắng phát quang màu đỏ với cách sóng (lambda = m 0,7mu m) . Hỏi giả dụ chiếu đồ trên bằng bức xạ có bước sóng (lambda = m 0,6mu m) thì mỗi phôton được hấp thụ cùng phát ra thì phần năng ℓượng tiêu tốn ℓà bao nhiêu?


Trong y học, fan ta dùng một tia laze phát ra chùm sáng gồm bước sóng λ để "đốt" những mô mềm, Biểt rằng nhằm đốt được phần mô mềm hoàn toàn có thể tích (6 mm^3)thì phần mô này bắt buộc hấp thụ hoàn toàn năng lượng của (45.10^18)phôtôn của chùm tia laze trên. Coi tích điện trung bình để đốt hoàn toàn (1 mm^3)mô là (2,53 J), mang (h =6,625.10^-34J.s); (c = 3.10^8m/s). Giá trị của (lambda) là:


Để đo khoảng cách từ Trái Đất cho Mặt Trăng bạn ta cần sử dụng một tia laser phát ra hầu như xung tia nắng có bước sóng 0,52mm, chiếu về phía phương diện Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 s và hiệu suất của chùm laze là 105 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là:


Laze A phạt ra chùm bức xạ có bước sóng (0,45mu m) với công suất 0,8W. Tia laze B phạt ra chùm bức xạ tất cả bước sóng (0,60mu m) với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laser B cùng số phôtôn của tia laze A vạc ra trong mỗi giây là


Một phôtôn có năng lượng 1,79(eV) cất cánh qua nhì nguyên tử có hiệu 2 mức tích điện nào chính là 1,79(eV), ở trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này rất có thể ở tâm trạng cơ bạn dạng hoặc tâm lý kích thích. Call x là số phôtôn rất có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy chỉ ra rằng đáp số sai:


Người ta dùng một Laze hoạt động dưới cơ chế liên tục nhằm khoan một tờ thép. Công suất của chùm laser là phường = 10 W, đường kính của chùm sáng là một mm. Bề dày tấm thép là e = 2 mm với nhiệt độ ban sơ là 300C. Biết cân nặng riêng của thép D = 7800 kg/m3; nhiệt độ dung riêng của thép c = 448 J/kg.độ; sức nóng nóng tan của thép L = 270 kJ/kgvà điểm nóng chảy của thép tc = 15350C. Thời hạn khoan thép là
Xem thêm: Thị Phần Tiếng Anh Là Gì ? Thị Phần Trong Nước Tiếng Anh Là Gì

Hai laze A và B có năng suất phát quang tương xứng là 0,5 W cùng 0,6 W. Biết tỉ số giữa số phôtôn của tia laze B cùng với số phôtôn của laze A vạc ra vào một đơn vị thời gian là 2/15. Tỉ số cách sóng λA/λB là

 

Trong y học, tín đồ ta cần sử dụng nguồn laser phát ra chùm sáng gồm bước sóng λ nhằm đốt các mô mềm. Hiểu được để đốt được mô mềm hoàn toàn có thể tích 5 mm3 thì phần tế bào này nên hấp thu hoàn toàn năng lượng của 4.1019 photon của chùm tia laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt trọn vẹn 1mm3 tế bào là 2,584J. đem h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là