... 18 10 Ôn tập chương I 19 Ôn tập chương I ( tiếp ) 20 11 Kiểm tra 45 phút ( chương I ) 21 §1 Phân thức đại số 22 12 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 23 1 II. Phân thức đại số §3. Rút gọn phân ... Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 48 23 §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức ( tiếp ) 49 Luyện tập 50 24 §6. Giải bài toán bằng cánh lập phương trình 51 §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( ... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8, TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ Cả năm Đại số Hình học HK I : 18 tuần, 72 tiết 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết 4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết...

Bạn đang xem: Chương trình toán lớp 8 học kì 2


*

... kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68 36 Kiểm tra học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69 37 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) Tiết ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 Kiểm tra chương II 1 37 Ôn tập học kỳ I 1 38 19 Kiểm tra học kỳ I (cả Đại số và Hình học) 2 39, 40 Học kỳ II: 18 tuần ( từ tuần 20 đến tuần 3 7) - 68 tiết Từ tuần ... phương trình (tiếp) 1 53 Luyện tập 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 Kiểm tra 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 1 57 §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 1 58 29 Luyện...
*

... 74 77 Thực hành máy tính 78 Ôn tập 79 80 Ôn tập cuối năm (1 0tiết) Ôn tập cuối năm 81 82 Kiểm tra cuối năm 83 Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 84 90 hình học (5 0 tiết) Chơng Mục Tiết thứ I. Khối ... III. Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng (1 2 tiết) 2. Tích phân. Luyện tập 49 - 54 3. ứng dụng của tích phân trong hình học 55 - 58 Ôn tập 59 Kiểm tra 45 60 IV. Số phức (1 1 tiết) 1. Số phức 61 2. ... tiết 3 tuần ì 2 tiết II. Phân phối chơng trình đại số & giải tích ( 78 tiết) Chơng Mục Tiết thứ Học kỳ I I. ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (2 0 tiết) 1. Sự đồng biến, nghịch...
*

... Đốc.An Giang PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN 8 Năm học : 2009-2010 Cả năm :35 tuần x 4 tiết / tuần =140 tiết Học kỳ I : 18 tuần x 4 tiết/tuần =72 tiết Học kỳ II : 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết Phân chia ... I Trả bài kiểm tra HK I (phần đại s ) 32 Trả bài kiểm tra HK I (phần Hình học ) HỌC KỲ II 19 41 42 Chương III:Phương trình bậc nhất một ẩn Mở đầu về phương trình Phương trình bậc nhất một ẩn và ... 17 18 Luyện tập Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 10 19 20 Ôn tập chương I Ôn tập chương I 19 20 Luyện tập Hình thoi 11 21 22 Kiểm tra chương I Chương II: Phân thức đại số Phân...
*

... Sơn Phân phối chơng trình Toán 8 34 69 35 70 Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần đại s ) Hình học 8 Kỳ I: 32 tiết 14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết 4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 tiết Kỳ II: 38 tiết ... 45 Phơng trình tích 46 Luyện tập 22 47 Phơng trình chứa ẩn ở mẫu thức 48 23 49 Luyện tập 50 Giải bài toán bằng cách lập phơng trình 24 51 Giải bài toán bằng cách lập phơng trình ( tiếp ) 52 Luyện ... trình Toán 8 16 32 Phép nhân các phân thức đại số 33 Phép chia các phân thức đại số 34 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ 17 35 Luyện tập 36 Kiểm tra học kì I 90 (cả hình học và đại s ) 37 18 38 Ôn...
*

... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 Cả năm : 140 tiết Học kỳ I : 19 tuần (7 2 tiết) Học kỳ II: 18 tuần ( 68 tiết) Cả năm : 140 tiết Đại số : 70 tiết Hình ... Kiểm tra học kỳ II 68, 69 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Đại s ) 70 HÌNH HỌC ( 70 TIẾT ) Chương HỌC KỲ I (3 2tiết ) Tiết thứ I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (1 9 tiết) §1. Một số hệ thức ... k I 37 Kim tra hc k I ( c i s v hỡnh hc ) Trả bài kiểm tra học kì I( phần Đại S ) 38, 39 40 Học kì II :30 tiết IV. Hm s y = ax 2 ( a 0 ) Phng trỡnh bc hai mt n s ( 24 tit ) Đ6 Gii bi toỏn bng...
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 8 Cả năm: 37 tuần có 140 tiết Học kì I: 19 tuần có 72 tiết Học kì II: 18 tuần có 68 tiết I. Phân phối chia theo học kì và tuần học ... Kiểm tra Học kì I 1 3 2 1 II 1 3 2 1 1 II. Phân phối chương trình ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT) Chương Mục Tiết thứ I.Phép nhân và phép chia các đa thức ( 21 tiết ) § 1.Nhân đơn thức với đa thức 1 § 2. Nhân ... 47, 48 49 § 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 50 § 7.Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( tiếp) Luyện tập 51 52, 53 Ôn tập chương III 54, 55 Kiểm tra 45 phút 56 IV. Bất phương trình...
... kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68 36 Kiểm tra học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69 37 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) Tiết ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 Kiểm tra chương II 1 37 Ôn tập học kỳ I 1 38 19 Kiểm tra học kỳ I (cả Đại số và Hình học) 2 39, 40 Học kỳ II: 18 tuần ( từ tuần 20 đến tuần 3 7) - 68 tiết Từ tuần ... phương trình (tiếp) 1 53 Luyện tập 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 Kiểm tra 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 1 57 §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 1 58 29 Luyện...
... Đại số và Hình học). Lưu ý: Yêu cầu phân bố các bài kiểm tra 45’ vào cuối chương hoặc cách nhau khoảng từ 10 dến 15 tiết .( Vụ GDTrH – Bộ GD&ĐT). B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 Cả năm 140 tiết ... xếp 17 Luyện tập 18 Ôn tập chương 1 19 , 20 Kiểm tra chương 1 21 Chương 2: Phân thức đại số ( 19 tiết) $1. Phân thức đại số 22 $2. Tính chất cơ bản của phân thức 23 $ 3.Rút gọn phân thức 24 Luyện ... tiết Học kỳ I:19 tuần (7 2 tiết) 40 tiết 32 tiết Học kỳ II:19 tuần ( 68 tiết) 30 tiết 38 tiết I. Đại số TT Nội dung Tiết thứ Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức (2 1 tiết) $1.Nhân đơn thức...

Xem thêm: Top 9 Bạn Ơi Có Biết Không Những Phương Tiện Giao Thông, Bạn Ơi Có Biết (Hình Minh Họa Theo Lời Bài Hát)


... bài toán bằng cách lập hệ phương trình 22 4142Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tt)Luyện tập 123 4344Luyện tập 2Ôân tập chương III24 4546Ôn tập chương III (tt)Kiểm tra chương ... chương IIICHƯƠNG IVHÀM SỐ y = ax2 ( a ≠ 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN (2 4 TIẾT ) 25 47 48 Hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập26 4950Đồ thò hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập27 ... tập23 47 48 Phương trình chứa ẩn ở mẫuPhương trình chứa ẩn ở mẫu (tt)24 4950Luyện tậpGiải bài toán bằng cách lập phương trình 25 5152Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt)Luyện tập26...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8