... tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thức đa thức.

Bạn đang xem: Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp thông thường:- Đặt nhân tử ... Phân tích đa thức sau thành nhân tử. P(x) = x4 + x3 – 2x2 – 6x – 4 Chuy ên đề bồi dưỡng học sinh giỏi CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬA. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ.. Phân tích ... hằng đẳng thức đáng nhớ.- Nhóm nhiều hạng tử. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng vài phương pháp khác (bổ sung)- Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. - Thêm bớt cùng một hạng tử. - Đặt...
*

... (4), (5) là phân tích đa thức thành nhân tử. Cáchbiến đổi (1) không phải là phân tích đa thức thành nhân tử đa thức chưa đượcbiến đổi thành một tích của những đơn thức đa thức khác. Cách ... chia đa thức, rút gọn phân thức B. THỜI LƯNG : 5 tiếtC. THỰC HIỆN :Câu hỏi 1 : Thế nào là phân tích một đa thức thành nhân tử ?Trả lời : Phân tích một đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức ... của đa thức có một nhân tử chug thì đa thức đóbiểu diễn được thành một tích của nhân tử chung đó với một đa thức khác.1 THCS Sông vệ Tạ Thanh Ban Bài toán 5 : Phân tích đa thức thành nhân tử...
*

... nhân tử dạng 1m nx x± ±. Tuy nhiên dạng 1m nx x+ + ta thấy có thể khả thi còn các dạng khác như : 1m nx x− − hoaëc 1m m nx x x= − + hoaëc 1m nx x+ − tu thuộc vào đề bài có thể ... 10) + 128 = (x2 + 10x)(x2 + 10x + 24) + 128Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức đã cho có da ng :(y − 12)(y + 12) + 128 = y2 − 16 = (y + 4)(y − 4) = (x2 + 10x + 16)(x2 + 10x + 8) ... :A = x4 + 6x3 + 7x2 − 6x + 1.Lời giảiCách 1. Giả sử x ≠ 0. Ta viết đa thức dưới da ng : Vậy a=-2 hoặc a=3 thì A(x) chia hết cho x+1Ví dụ 7: Phân tích đa thức 5x3-2x-3 thành...
*

... Khi phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... nhiều hạng tử: Đối với các đa thức mà các hạng tử không có nhân tử chung, khi phân tích ra nhân tử ta thờng phải tách một hạng tử nào đó ra thành nhiều hạng tử khác để nhóm với các hạng tử đà có...
*

... nh sau:ã Tìm t ch acã Phân t ch ac ra t ch của 2 thừa sô nguyên bằng mọi c ch. ã Ch n 2 thừa số mà tổng bằng bVí dụ : Phân t ch đa thức thành nhân tử: x2 + x- 6GiảiLập t ch ac = 1.(-6) ... thì ta nói f(x) chia hết cho g(x) và kí hiệu f(x) : g(x)- Nếu r(x) 0 thì ta nói f(x) chia cho g(x) còn dã Hệ quả định lí Bơdu:x = là nghiệm của đa thức f(x) f(x) chia hết cho nhị thức x ... kiến thức một c ch chủ động, nhẹ nhàng có hiệu quả.Trong ch ng trình đại số THCS, việc phân t ch đa thức thành nhân tử là một trong những nội dung kiến thức cơ bản. Phân t ch đa thức thành...
*

... phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử 3x ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = 3x3 - 7x2 + 17x - 5.Giải:Theo ví dụ 2, ta thấy các số 1; 5 không là nghiệm của đa thức. Nh vậy đa thức không có nghiệm nguyên, tuy vậy đa thức...
... : Phân tích đa thức x2 – 5x – 14 thành nhân tử. Trường THCS Hòa Bắc Năm học: 2006 - 20075 Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc PHÂN TÍCH ĐA THỨC ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích BÀI 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử .a) 2x +2y . h) ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Ngoài ra ta có thể tách một hạng tử thành nhiều hạng tử theo nhiều cách .Chẳng hạn phân tích x2 – 6x + 8 thành...
... trị riêng cho x, y, z để tìm hằng số a là xong. Chú ý: Các giá trị của x, y, z ta có thể chọn tu ý, chỉ cần chúng đôi một khác nhau để tránh P = 0 là đợc.Chẳng hạn: Chọn x = 2; y = 1; z =...
... đẳng thức − Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử. − Cần chú ý đến việc vận dụng hằng đẳng thức.Ví dụ 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 11. ... tất cả các hạng tử. Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và một nhân tử khác.– Viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ... 3x2 + 8x + 4 CHUYÊN ĐỀ 1:CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI, CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN1. Phương pháp đặt nhân tử chung– Tìm nhân tử chung là những đơn, đa thức có mặt trong...
... toán Phân tích đa thức thành nhân tử 2- Nội dungTrớc hết cần nhắc lại một số kiến thức cơ bản phục vụ cho việc giải bài toán Phân tích đa thức thành nhân tử . 2 Các bài toán phân tích đa thức ... có đa ra bốn phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: đó là đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử và phối hợp các phơng pháp trên để phân tích đa thức thành nhân tử. ... pháp giải loại toán này sẽ giúp cho các em rất nhiều trong việc giải các bài toán khác đó là dạng toán: Phân tích đa thức thành nhân tử. Bài toán phân tích đa thức thành nhân tử đợc ứng dụng...
... 2y2 + 1 – x2 – y2Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tử. 3 Trần Thanh Hải – Trường THCS Dực Yên – Đầm HàPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ:1.1. Bình phương ... các hạng tử. 4. Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: A = 9x2 - 10x + 1Cách 1: Tách hạng tử tự do, làm xuất hiện hai tích nhân tử chung:A ... đẳng thức sau cùng, phải chứng minh trước khi sử dụng để làm bài tập.II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.1. Phương pháp đặt nhân tử chung.2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức. 3....
... bất định.Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử .a)x4 + 6x3 + 11 x2 + 6x + 1b)3x2 – 22xy – 4x + 8y + 7y2 + 1Giảia) Giả sử đa thức đợc phân tích thành hai đa thức bậc hai dạng ... 6. Phơng pháp dự đoán nghiệm của đa thức Để phân tích đa thức thành nhân tử chúng ta có thể sử dụng hệ quả của địng lí Bezout: Nếu là nghiệm của đa thức f(x) thì f(x) cã chøa thõa sè x- ... 4b4 d) 81x4 + 1 b. Đa thức có dạng nh: a3k+2 + a3k + 11, a7 + a5 +1, a8 + a4 +1 vvĐối với những đa thức nh trên khi chúng ta muốn phân tích đa thức thành nhân tử thì nên tìm cách...
... XI. Bài tập áp dụng phân tích ña thức thành nhân tử. Dang 1 : Rút gọn biểu thức. 1. Phương pháp: + Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử nhằm xuất hiện nhân tử chung. + Áp dụng ... của một ña thức ñơn giản. Chuyên ñề 2: Phân tích ña thức thành nhân tử Biên soạn: Lê Kỳ Hội Trang 9 2. Bài tập. Bài 1 : Phân tích các ña thức sau thành nhân tử. a. 2 ... mỗi hạng tử thành tích nhân tử chung và một nhân tử. - viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ngoặc. 2. Bài tập. Bài 1: Phân tích các...
... Chuyên đề : Phân tích đa thức thành nhân tử GV: Đinh Ngọc LinhCHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG: 1. Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 4x – 6y ... PHÁP TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬA. DẠNG 1 : Phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử : 2ax bx c+ +Phương pháp:Có rất nhiều cách phân tích đa thức dạng này thành nhân tử nhưng có hai ... dinhngoclinh
gmail.com1Chuyên đề : Phân tích đa thức thành nhân tử GV: Đinh Ngọc Linh3 2 41g)64x i) 1 - x y8+3. Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 9x6 2 49x 24xy 16y+ +b) 8...

Xem thêm: Giới Thiệu Về Tác Giả Phạm Ngũ Lão, Dàn Ý Thuyết Minh Về Tác Giả Phạm Ngũ Lão


... A5 Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử ở lớp 8 Nguyễn Thanh Phong Năm học: 2014 - 2015 2 Bài 3: Phân tích đa thức 4x2 – 9 thành nhân tử Đa thức 4x2 – 9 có dạng hằng đẳng thức ... pháp phân tích thành nhân tử bản nên những phương pháp nâng cao trên đây tôi sẽ đề cập trong chuyên đề tiếp theo. Trường THCS Tân Hiệp A5 Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử ở lớp 8 ... CHUYÊN ĐỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8 I. Phương pháp đặt nhân tử chung 1. Cách tìm nhân tử chung: nhân tử chung thường gồm hai phần là hệ số...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8