star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Bạn đang xem: Clo là chất khí có màu gì*

1: A

2: C

3: A

4: C

5: A

6: A

7: B

8: A

9: B

10: B

11: D

12: A

13: C

14: A

15: B

16: D

17: C

18: C

19: D

20: A
Xem thêm: Em Hãy Kể Tên Các Loại Phân Thuộc Nhóm Phân Hóa Học Là Gì? Gồm Những Loại Nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*
bổ sung từ chuyên viên \frac32n_Fe\) yêu cầu \(Cl_2\) dư. Vậy rắn chỉ cất \(FeCl_3\). Câu 19: Các chất đều sở hữu dạng \(RCl_2\). Do vậy \(R\) càng bé dại thì hàm vị \(Cl\) càng cao. Thỏa mãn \(R\) là \(Mg\). Chọn \(D\). Câu 20: Khí \(Cl_2\) tất cả tính tẩy màu nên làm mất đi màu quỳ tím ẩm. Chọn \(A\). "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Câu 1: lựa chọn (B). Là hóa học khí màu kim cương lục. Câu 2. chọn (C). Câu 3. chọn (A). Tạo nên hỗn phù hợp 2 axit là (HCl) với (HClO). Câu 4: chọn (C) xẩy ra hiện tượng đồ lý là khí (Cl_2) chảy và hiện tượng lạ hóa học. Câu 5: lựa chọn (B) vì tất cả chứa (Cl_2) phối hợp nữa. Câu 6: lựa chọn (A) (2KOH + Cl_2xrightarrowKCl + KClO + H_2O) Câu 7: chọn (B); tương tự câu bên trên Câu 8: chọn (A). Như câu bên trên Câu 9: chọn (B); làm phản ứng chế tạo ra thành dung dịch gia-ven. Câu 10: phản bội ứng chế tạo thành tất cả hổn hợp 2 muối, lựa chọn (B). Câu 11: lựa chọn (A). (2NaOH + Cl_2xrightarrowNaCl + NaClO + H_2O) Câu 12: chọn (A) vày phải tạo nên là (FeCl_3). Câu 13: Để các khí thuộc tồn trên thì chúng phải không phản bội ứng cùng với nhau nên chọn (C). Câu 14: lựa chọn (A) như câu trên. Câu 15: chọn (B) ; (Cl_2) không tính năng với (NaCl). Câu 16: Sắt tính năng với khí (Cl_2) luôn tạo ra (FeCl_3) chọn (C). Câu 18: phản nghịch ứng xảy ra: (2Fe + 3Cl_2xrightarrowt^o2FeCl_3) vì chưng (n_Cl_2 > frac32n_Fe) buộc phải (Cl_2) dư. Vậy rắn chỉ đựng (FeCl_3). Câu 19: các chất đều sở hữu dạng (RCl_2). Vì thế (R) càng bé dại thì các chất (Cl) càng cao. Thỏa mãn nhu cầu (R) là (Mg). Chọn (D). Câu 20: Khí (Cl_2) có tính tẩy màu sắc nên làm mất đi màu quỳ tím ẩm. Lựa chọn (A).