$ROH+R"OHxrightarrow<140^oC>H_2SO_4ROR",( extete),,,+,,H_2O$

Ví dụ: 2C2H5OH $xrightarrow<140^oC>H_2SO_4$C2H5-O-C2H5 + H2O

(đietyl ete)

+ $n_H_2O=n_ete=0,5.n_ancol$phản ứng

+ Số ete thu được lúc có n ancol thâm nhập phản ứng là: $fracn(n+1)2$

II. PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ANKEN

- phản bội ứng tách nước chế tác anken xẩy ra ở 170oC, xúc tác H2SO4 đặc

* Quy tắc tách bóc Zai-xép: Khi bóc tách HOH thoát ra khỏi ancol, team –OH ưu tiên tách ra với nguyên tử H ngơi nghỉ nguyên tử C bao gồm bậc cao hơn.

Bạn đang xem: Cơ chế phản ứng tách nước của ancol

*

- phản nghịch ứng cần sử dụng điều chế anken trường đoản cú ankanol.

$C_nH_2n+2Oxrightarrow<170^oC>H_2SO_4C_nH_2n+H_2O$

$C_2H_5OHxrightarrow<170^oC>H_2SO_4C_2H_4+H_2O$

Chú ý:

+ nancol phản bội ứng = nanken = nH2O

+ nếu như ancol tách nước chế tạo ra anken => ancol no đối chọi chức, mạch hở.

* phương thức giải

1. Ancol bóc nước tạo thành ete

+ các thành phần hỗn hợp 2 ancol tách nước chế tác 3 ete, 3 ancol tách nước chế tác 6 ete

+ Áp dụng định lao lý bảo toàn trọng lượng có : mancol = mete + mnước

+ nete = nnước = $frac12$.nancol

+ các ete bao gồm số mol bằng nhau thì các ancol cũng có số mol bằng nhau

+ tổng cộng nguyên tử cacbon trong ancol bằng số nguyên tử trong ete

2. Ancol tách nước chế tạo ra anken

+ Ancol bóc nước sản xuất 1 anken duy nhất thì ancol sẽ là ancol no đối chọi chức, bậc 1

+ Áp dụng định công cụ bảo toàn trọng lượng có: mancol = manken + mnước 

+ nancol = nanken = nnước 

+ các thành phần hỗn hợp X có 2 ancol tách nước thu được tất cả hổn hợp Y gồm những olefin thì lượng CO2 thu được khi đốt cháy X bằng khi đốt cháy Y

* Ancol X tách nước vào điều kiện tương thích tạo sản phẩm hữu cơ Y thì

+ nếu tỉ khối của Y đối với X nhỏ dại hơn 1 thì Y là anken và dY/ X = $frac14n14n+18$

+ giả dụ tỉ khối của Y so với X lớn hơn 1 thì Y là ete cùng dY/ X = $frac2R+16R+17$

bài viết gợi ý:
1. Phương pháp giải bài tập làm phản ứng thoái hóa không hoàn toàn ancol 2. Cách thức giải bài tập phản bội ứng đốt cháy ancol 3. Phương pháp giải bài bác tập nỗ lực H của tập thể nhóm OH ancol 4. định hướng chung về ancol 5. Stiren 6.

Xem thêm: 1954 Mệnh Gì? Xem Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ Nam Mạng Sinh Năm 1954

Benzen và ankylbenzen 7. Cách thức giải bài bác tập bội phản ứng của ankin bao gồm nối cha đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3