Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh là một phần không thể thiếu để bạn có thể nắm vững và hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình được tốt hơn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những cấu trúc trong ngoại ngữ hay được dùng nhất.+) Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.+) Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books and then he doesn”t remember –Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson- Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.- Cách dùng thì quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.Bạn đang xem: Có yesterday chia thì gì
Bạn đang xem: Có yesterday chia thì gì

*

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).- Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.- Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.

6. Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)


*

*

*Xem thêm: Flat - Tiếng Anh Là Gì

*

Danh mục Có Thể Bạn Chưa Biết Thẻ early là thì gì,next là thì gì,saw là thì gì,since yesterday là thì gì,the day before yesterday là thì gì,this time yesterday là thì gì,yesterday afternoon là thì gì,yesterday evening là thì gì,yesterday là dấu hiệu của thì gì,yesterday là thì gì Điều hướng bài viết

Viết một bình luận Hủy

Bình luận

TênThư điện tửTrang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.