3 cùng họ thưa cùng với Ngài rằng: Thưa Chúa, chúng con ước ao cầu xin Chúa phán bảo cho cái đó con biết, chúng con sẽ hotline giáo hội này là tên ; vì có khá nhiều sự tranh biện trong dân bọn chúng về vấn đề này.

Bạn đang xem: Con này là con gì


3 & they said unto him: Lord, we will that thou wouldst tell us the aname whereby we shall gọi this church; for there are disputations among the people concerning this matter.
“Và chúng ta thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, bọn chúng con hy vọng cầu xin Chúa phán bảo cho việc đó con biết, chúng con sẽ gọi giáo hội này là tên ; vì có nhiều sự tranh luận trong dân chúng về vấn đề này.
“And they said unto him: Lord, we will that thou wouldst tell us the name whereby we shall gọi this church; for there are disputations among the people concerning this matter.
Thế nên, trước lúc tiến cách trên tuyến đường đời, bạn hãy tự hỏi: “Kết cuộc của con con đường này là gì?”.
So before taking your next step down the path of life, ask yourself, ‘What is going to be the “end afterward”?’
Con không tốt trong nghành nghề đó, buộc phải con đoán tốt hơn con nên đi dạo điện tử hoặc gia nhập thể thao, hoặc một cái đó tương tự, vì rõ ràng là con không thuộc về vị trí này.
And I"m not very good at this, so I guess I"d better go play video games or get into sports, or something lượt thích that, because I obviously don"t belong here.
Những nặng nề khăn công ty chúng tôi phải đấu tranh với mùa đông và giá rét và tuyết chẳng là gì cả so với hai con thú này những con thú đang chiến đấu cho sự sinh tồn của chúng.
The struggles that we"d had with the winter và the cold and the snow just felt so insignificant compared to lớn these two animals that were struggling for their very lives.
Đây biện pháp Angela, một người bà bầu có tứ con nghỉ ngơi Đức, ứng phó với thách đố này: “Bạn nên xem điều gì là cần thiết và có lợi cho bạn, và dạy con dòng cũng làm như vậy”.
Here is how Angela, a mother of four from Germany, copes with that challenge: “You have to lớn determine what is essential and useful khổng lồ you, & help your children to vày the same thing.”
Tuy nhiên, những con số này chưa hẳn khóa xe mã, vì vậy sẽ không có vấn đề nếu như Eva biết được những con số đó.
“Khuyên-bảo” con cái theo cách của Đức Giê-hô-va tổng quan điều , và lý do điều này chưa phải nhồi sọ con cái?
What is involved in bringing up children in the “mental-regulating of Jehovah,” & why does this not mean that parents are unfairly influencing their children?
Vì vậy, con số nợ mầu xanh hồ hết xảy ra sau khi nhà đầu tư chi tiêu D tham gia, và phần đa con số này sẽ không hề hợp lệ nữa.
Chúng tôi được vài ba con sóc cất cánh đến thăm vào buổi tối, chúng có vẻ như không nhận thấy con tín đồ là gì chính vì chúng không thấy người trên tán cây này bao giờ.
We had been visited in the night by flying squirrels, who don"t seem to recognize humans for what they are because they"ve never seen them in the canopy before.
Vì thế, văn cảnh của Khải-huyền 7:4 và hồ hết những câu kinh Thánh khác cho thấy liên quan đến đề tài này đều chứng thực rằng con số 144.000 phải được xem như là con số thật.
Hence, the context of Revelation 7:4 & related statements found elsewhere in the Bible bear out that the number 144,000 is khổng lồ be taken literally.
Trong trường vừa lòng này, sự so sánh trên cho thấy thêm việc tay không hạ gục một con sư tử chẳng có cạnh tranh cho Sam-sôn cả, dễ như hạ một con dê non.
In this case, the parallel illustrates that conquering a lion with his bare hands was no more difficult for Samson than had the lion been a mere male kid.
Trong văn học La tinh, Appius Claudius Caecus đã sử dụng thuật ngữ này trong Sententiæ, khi nói tới kĩ năng của con tín đồ trong kiểm soát vận mệnh của mình và mọi xung quanh: Homo faber suae quisque fortunae (Mỗi con fan đều nghệ nhân của vận mệnh mình).
In Latin literature, Appius Claudius Caecus uses this term in his Sententiæ, referring lớn the ability of man khổng lồ control his destiny và what surrounds him: Homo faber suae quisque fortunae (Every man is the artifex of his destiny).
Và điều tuyệt diệu nhất giúp xem lúc này là con ngỗng nhảy nhảy khỏi chiếc đĩa , đi loạng chạng trên sàn nhà cùng với con dao cùng nĩa cắn trên ức , đi về phía cô nhỏ bé tội nghiệp ; và khi đó - que diêm tắt ngúm với chẳng gồm cả ko kể một bức tường dày cộp , lạnh ngắt , không khô thoáng bị vứt lại lối sau .
And what was still more capital to lớn behold was , the goose hopped down from the dish , reeled about on the floor with knife & fork in its breast , till it came up to lớn the poor little girl ; when - the match went out và nothing but the thick , cold , damp wall was left behind .
Một ngày làm sao đó, nếu như khách hàng có cơ hội, bao gồm lẽ các bạn sẽ dẫn con mình mang lại thăm đền Pantheon, cũng như cửa hàng chúng tôi sẽ dẫn con gái mình Kira, đến trải nghiệm trực tiếp sức mạnh của xây dựng đáng kinh ngạc này, được làm nên vào một ngày không có khá nổi bật tại Rome, đã vĩnh cửu 2,000 năm vào sau này để lý thuyết cho cuộc sống tôi.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cách Tính Tỉ Lệ 1 1 Là Gì, Tỷ Lệ Bản Vẽ Là Gì


Someday, if you get the chance, perhaps you can take your kids khổng lồ the actual Pantheon, as we will our daughter Kira, to lớn experience firsthand the power nguồn of that astonishing design, which on one otherwise unremarkable day in Rome, reached 2,000 years into the future to lớn set the course for my life.
Nhu cầu đặc biệt quan trọng nhất của con bạn là gì, và bố mẹ trước tiên buộc phải làm để thỏa mãn nhu yếu này mang đến con cái?
What is the most important of human needs, và what must Christian parents vày first in order khổng lồ fill this need in their children?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M