Bạn đang xem: Các cách làm Hình học tập Lớp 3, Tổng Hợp kỹ năng và kiến thức Và bài xích Tập Hình học Lớp 3 trên briz15.com

Toán tiểu học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón..Nhờ đó, đã biết cách áp dụng vào bài xích tập tốt hơn, để càng ngày học tốt môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới phía trên của briz15.com:


Contents

2 1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật3 3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4 4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5 5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6 10. Tính diện tích, thể tích hình nón7 11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phươngTính diện tích toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtTính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nónCông thức tính diện tích s xung quanh hình nónCông thức tính diện tích s toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụCông thức tính diện tích xung xung quanh hình trụCông thức tính diện tích s toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ


READ: cách làm Tính lợi nhuận Thuần trường đoản cú Hđkd, lợi nhuận Thuần Là Gì

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.

Bạn đang xem: Công thức các hình học

Đang xem: những công thức hình học tập lớp 3

Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều dài nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng phương pháp lấy DT chia cạnh vẫn biết.

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân với 4.Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta đem chu vi hình vuông vắn chia 4.

Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân với thiết yếu nó.Mở rộng: nếu biết diện tích hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x hMuốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a


READ: vớ Tần Tật những Công Thức rất Trị Hàm Trùng Phương, rất Trị Hàm Trùng Phương

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ dài cạnh hình thoi nhân cùng với 4.Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi chia 4.

Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

Muốn tính diện tích hình thoi, ta rước tích độ lâu năm hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + cMuốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C – (b+c).

Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: giả dụ ta biết diện tích hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + dMuốn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài những cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang với độ dài 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C – (b + c + d).

Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao rồi đem phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).Mở rộng: ví như biết diện tích s hình thang, ta hoàn toàn có thể tínhChiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.

Tính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x aMuốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X cMuốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x cMuốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh tất cả chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

Trong đó:Sxq: là ký hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị dao động là 3,14r: phân phối kính mặt đáy hình nón và bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt đáy hình nón. Bởi diện tích mặt đáy là hình tròn nên vận dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

Trong đó:V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: bán kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Xem Phim Ấn Độ Âm Mưu Và Tình Yêu Trọn Bộ, Âm Mưu Và Tình Yêu

h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống trung ương đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x hTrong đó:r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)Trong đó:r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: độ cao hình trụ