tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của c 3 h 8

*

*

hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :a/ C3H8 b/ C3H8O c/ C2H5Br d/ C2H6 e/C3H6 f/C4H8


*

Hãy viết toàn bộ các CTCT dạng đầy đủ và thu gọn của các chất sau:

a) C3H8

b) C4H9Cl

c) C5H12

d) C2H5Br

e) C3H8O

f) C4H10O


Viết công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ BT) Viết công thức cấu tạo đầy đủ với thu gọn của những chất hữu cơ gồm công thức phân tử sau: C2H5Br, C3H8, C2H4, CH4, C2H6, C2H6O, CH3O, C4H8, C2H2, C4H10, C3H4, C4H6, C2H5Cl, C2H6, C3H6 ( viết CTCT ví dụ và thu gọn)


C3H7Cl

C C C H H H H H H H Cl

C3H6

C C C H H H H H H

C3H4

C C C H H H H

CH4O

C H H H H O


Hãy viết công thức kết cấu của những chất bao gồm công thức phân tử saua)C2H4O2, C2H6O, C3H4, C4H10b) C3H6, C3H8O, C3H9N, C5H10


sức nóng phân 8,8g c3h8 thu được hỗn vừa lòng khí X bao gồm ch4, c3h6,c2h4, h2Các pư xảy ra như sau:C3h8–>c2h4+ch4C3h8–>c3h6+h2Tính mCo2, mH2 thu đc khi đốt cháy hoàn toàn X

Về bản chất, đốt cháy X tương đương đốt cháy C3H8

(n_C_3H_8 = dfrac8,844 = 0,2(mol)\n_CO_2 = 3n_C_3H_8 = 0,2.3 = 0,6(mol)Rightarrow m_CO_2 = 0,6.44 = 26,4(gam)\n_H_2O = 4n_C_3H_8 = 0,2.4 = 0,8(mol)Rightarrow m_H_2O =0,8.18 = 14,4(gam))


(CH_2=CH-CH_3)

t/c:

Propen (C3H6) là một trong hyđrocacbon không no phía bên trong dãy đồng đẳng của anken. Propen là hóa học khí, không màu, gồm mùi giống như dầu mỏ.

Pt:

C3H6 + O2 → 3CO2 + 3H2O


(CH_2=CH-CH_3)

Vì : trong cấu trúc có 1 links đơn : 1 liên kết xích ma và 1 liên kết pi hèn bền

=> làm phản ứng đặc thù là bội phản ứng cộng 

- cùng với dd Br2 : 

(CH_2=CH-CH_3+Br_2 ightarrow CH_2Br-CHBr-CH_3)

- cộng với HX ( X là OH , Cl , Br ) 

(CH_2=CH-CH_3+HBr ightarrowleft<eginmatrixCH_3-CHBr-CH_3left(spc ight)\CH_3-CH_2-CH_2-Brleft(spp ight)endmatrix ight.)

- phản nghịch ứng trùng hợp: 

(nCH_2=CH-CH_3underrightarrow^t^0,p,xtleft(-CH_2-CHleft(CH_3 ight)- ight)_n)

 
Xem thêm: Những Câu Chúc Tết Hay Cho Đồng Nghiệp 2022 Hay Và Ngắn Gọn, Lời Chúc Tết Đồng Nghiệp 2022 Hay Và Ngắn Gọn

Lớp học tập trực tuyến

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh