Toán tè học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính các hình

Nhờ đó, đang biết cách áp dụng vào bài xích tập giỏi hơn, để càng ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của briz15.com:


Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh vẫn biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ nhiều năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta rước chu vi chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ nhiều năm hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ lâu năm 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tra cứu cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang cùng độ lâu năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích hình thang, ta rất có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích bao bọc hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì con đường sinh bao gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là cam kết hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14r: phân phối kính dưới mặt đáy hình nón với bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Vì diện tích dưới mặt đáy là hình trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: bán kính hình trụ đáy.

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3

h: là con đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống vai trung phong đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
tải về
602
Lượt tải: 12.994 Lượt xem: 538.933 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết briz15.com về

Link briz15.com chính thức:

Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản briz15.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA