Khi học về từng nhiều loại hợp chất hữu cơ ví dụ thì ngoại trừ nắm được cấu tạo, tính chất hoá học tập của bọn chúng thì việc viết các đồng phân cũng tương đối quan trọng. Đối cùng với dạng bài trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ cung ứng các em rất nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời gian trong bài bác kiểm tra với thi.

Bạn đang xem: Công thức tính số ete

Vậy thì phương pháp và cách tính số đồng phân như nỗ lực nào, những em tham khảo nội dung bài viết sau đây.

*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là đều hợp chất khác biệt nhưng tất cả cùng phương pháp phân tử.

Các đồng phân của nhau bao gồm tính chất không giống nhau do chúng có cấu trúc hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: các đồng phân của nhau thì tất cả cùng phân tử khối, nhưng gần như chất gồm cùng phân tử khối thì hoàn toàn có thể không bắt buộc đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng chúng không cùng CTPT nên không phải đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có nhiều cách phân một số loại đồng phân, rất có thể dựa vào trơ tráo tự liên kết, nhóm chức hay địa chỉ trong ko gian,....

*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi thay đổi trật từ liên kết của những nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng bí quyết C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân với 2 một số loại nhóm chức không giống nhau (ancol cùng ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc link bội: vị trí của tập thể nhóm chức, nhóm cố hoặc links bội bên trên mạch C thay đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th có một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm cố gắng của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu các nhóm nỗ lực ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối to hơn nằm về cùng một bên với nối đôi đã là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Công việc viết đồng phân:

- Tính số links π với vòng:

π + v =

- nhờ vào công thức phân tử, số link π+v để lựa chọn các loại chất phù hợp. Thường đề sẽ đến viết đồng phân của phù hợp chất núm thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- thêm nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch rời để biến đổi vị trí. đề xuất xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo vệ hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì ko cần.

II. Cách tính số đồng phân:

1. Phương pháp tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là số đông hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đối chọi C-C và C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới xuất hiện thêm đồng phân.

- phương pháp tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay bởi vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta sử dụng công thức bên trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta bao gồm n = 5 số đồng phân ankan sẽ là đồng phân.

2. Phương pháp tính số đồng phân: Anken

- Anken là mọi hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử chứa một links đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C có nối đôi, từng C sẽ links với 2 nhóm cầm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 2C cùng H nhóm thế.

Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu như yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đã là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi sẽ còn 3C và H đội thế.

Ta bao gồm 5 đồng phân cấu tạo và 6 đồng phân anken.

3. Phương pháp tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là đông đảo hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử đựng một link ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối ba và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, mỗi C sẽ liên kết với một nhóm chũm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C có nối ba sẽ còn 2C với H là nhóm thế.

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

Ví dụ cùng với C5H8: Trừ đi 2C với nối đôi vẫn còn 3C cùng H đội thế.

Ta bao gồm 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen với đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là rất nhiều hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- công thức tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta gồm n = 7, gắng vào bí quyết ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, cụ vào bí quyết (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là mọi hợp chất hữu cơ trong phân tử chưa nhóm –OH lắp trực tiếp với C no.

- team chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol bao gồm đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nhóm OH.

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, 1-1 chức, mạch hở từ bỏ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, đội OH không gắn vào C không no với 1 nguyên tử C không thể gắn 2 tuyệt 3 nhóm OH.

6. Phương pháp tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nguyên tử oxi link với 2 team ankyl.

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: với n = 3 ta bao gồm công thức ete là C3H8O, gắng vào cách làm ta được: đồng phân là

Với n = 4, cách làm ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, đối chọi chức là đồng phân về loại nhóm chức. Lúc viết đồng phân nếu như đề không đề cập đến ancol xuất xắc ete thì cần tính cả hai loại.

7. Phương pháp tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm –OH link trực tiếp với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với bao gồm cùng bí quyết phân tử tuy vậy là đồng phân ancol thơm (OH thêm với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là đều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm –CH = O link trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối song ở nhóm chức CHO.

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là cách làm của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là gần như hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C = O links trực tiếp với hai nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ bí quyết ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit với xeton bao gồm cùng phương pháp phân tử cùng với nhau, nên lúc đề bài chỉ mang đến CTPT mà không nhắc đến các loại hợp hóa học nào thì bắt buộc tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là số đông hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nhóm –COOH link trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở đội chức COOH.

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân axit gồm CTPT C4H8O2

Theo bí quyết ta có: 24-3 = 2 đồng phân.

Xem thêm: Các Tác Hại Của Hoa Đậu Biếc Tác Hại Của Hoa Đậu Biếc, Tác Dụng Phụ Của Hoa Đậu Biếc

Bảng tổng hợp:

*

Trên đó là cách tính số đồng phân của các hợp hóa học hữu cơ thường gặp gỡ trong lịch trình Hoá 11. Mặc dù nhiên, những bí quyết này chỉ vận dụng cho một số trong những trường đúng theo cơ bản, và có khá nhiều điều kiện giới hạn.

Vì vậy, kế bên việc áp dụng cách tính số dồng phân vào các bài tập trắc nghiệm thì các em cũng cần nắm được công việc viết đồng phân của những hợp hóa học khác nhau