Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi biến số là nhị trong các cách thức tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới dấu vết phân cất 2 một số loại hàm số khác nhau trong 4 một số loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có khi phương pháp này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện những hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề cạnh tranh như họ tưởng nên không nào. Hãy nắm chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm để xử nhanh dạng toán này nhé.