Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp hóa học hữu cơ
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân với độ bất bão hòa của hợp hóa học hữu cơ

I. Phương pháp giải

- nạm chắc kỹ năng và kiến thức về đồng đẳng – đồng phân.

Bạn đang xem: Ct tính độ bất bão hòa


- khẳng định độ bất bão hòa của phân tử hợp hóa học hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp chất hữu cơ có dạng: CxHyOzNtClu

Đọ bất bão hòa: Δ = (2x+2-y+t-u)/2

II. Ví dụ

Bài 1: nỗ lực nào là đồng đẳng? đồng phân? đem ví dụ minh họa.

Trả lời

- Đồng đẳng: gần như hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, tuy vậy có đặc thù hóa học tựa như nhau là đông đảo chất đồng đẳng.

Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH thuộc thuộc dãy đồng đẳng của ancol.

- Đồng phân: đông đảo hợp chất khác nhau nhưng có cùng CTPT được call là các chất đồng phân của nhau.

Ví dụ: C2H5OH cùng CH3OCH3


Bài 2: xác minh số liên kết đôi trong phân tử bên dưới đây:

a. Vi-ta-min A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba.

b. Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ vào quả cà chua, chỉ chứa liên kết song và liên kết đối chọi trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Biết licopen nghỉ ngơi dạng mạch hở.

Trả lời

a. Độ bất bão hòa của phân tử C20H30O là: Δ = (20.2-30+2)/2 = 6

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và ko có chứa liên kết ba.

Xem thêm: Tải 43+ Hình Ảnh Hoạt Hình Cô Đơn Đẹp Nhất, 100+ Ảnh Cô Đơn Đẹp Nhất

Vậy số links đôi của phân tử là: 6-1 = 5

b. Độ bất bão hòa của phân tử C40H56 là: Δ = (40.2-56+2)/2 = 13

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, chỉ chứa liên kết song và liên kết đơn trong phân tử.

Vậy số links đôi của phân tử là: 13


Quảng cáo

Tham khảo những bài siêng đề 4 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube briz15.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.briz15.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, briz15.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học giỏi 11 dành cho teen 2k4 trên khoahoc.briz15.com