Cuộn cảm là gì? Tuy là linh kiện điện tử thụ động ít được thấy trên các mạch điện thông thường. Nhưng cuộn cảm là một linh kiện quan trọng trong một số mạch như: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động, và các mạch trong hệ thống âm thanh…


Cuộn cảm là gì

Cuộn cảm là một linh kiện điện tử thụ động có 2 cực, chúng lưu trữ năng lượng trong từ trường. Từ trường này được tạo ra do dòng điện chạy qua nó.

Bạn đang xem: Cuộn cảm thuần

*
Cuộn cảm là gì?

Về cơ bản nó được tạo thành từ một cuộn dây bao quanh lõi. Mỗi cuộn dây là một cuộn cảm cơ bản. Sự thay đổi của dòng điện qua cuộn dây tạo ra một từ trường xung quanh nó. Từ trường này, theo luật Lenz, tạo ra một EMF trên cuộn dây ngược hướng với dòng điện đầu vào. Do đó, cuộn cảm kháng lại bất kỳ thay đổi nào trong dòng cấp.

Cuộn cảm thuần là gì

Cuộn cảm thuần hay cuộn dây thuần cảm là cuộn dây lý tưởng, tức là cuộn dây có điện trở dây dẫn bằng 0.

Cuộn cảm tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, cuộn cảm được gọi là Inductor. Chúng ta thường hay thấy từ này trong tài liệu máy biến áp chẳng hạn.

Xem thêm: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Lý Thuyết 1

Độ tự cảm là gì? Công thức tính cuộn cảm

Độ tự cảm hay từ dung là khả năng hoặc tính chất của cuộn cảm để tạo ra một suất điện động (emf hoặc điện áp) do sự thay đổi của dòng điện.

Độ tự cảm là tỷ lệ của điện áp so với tốc độ thay đổi của dòng điện qua cuộn cảm. Một số trường hợp tính từ dung theo tính chất của dây như:

Dây dẫn thẳng dài
*
Công thức tính dây dẫn thẳng dài

Trong đó:– L = từ dung (H)– l = chiều dài dây (m)– d = đường kính dây (m)

Cuộn dây trụ tròn ngắn
*
Cuộn dây trụ tròn ngắn

Trong đó:– L = từ dung (µH)– r = bán kính ngoài của cuộn dây (in)– l = chiều dài cuộn dây (in)– N = số vòng quấn

Lõi hình vòng xuyến
*
Lõi hình vòng xuyến

Trong đó:L = Từ dung (H)μ0 = Độ từ thẩm của chân không = 4