Câu hỏi: cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc trưng cho năng lượng điện trường về

A. Tài năng thực hiện công

B. Tốc độ biến thiên của điện trường

C. Khả năng tính năng lực

D. Năng lượng.

Bạn đang xem: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Lời giải: 

Đáp án C. độ mạnh điện ngôi trường là đại lượng đặc thù cho năng lượng điện trường về phương diện chức năng lực.

*

Cùng Top giải thuật ôn lại kỹ năng liên quan liêu nhé!

I. Điện trường

1. Môi trường xung quanh truyền thúc đẩy điện 

Giả sử ta để hai quả mong điện tích trái dấu trong một bình bí mật rồi hút hết không khí ra. Ta vẫn biết, lực hút của hai quả cầu không hầu hết yếu đi mà lại mạnh lên. Bởi vậy phải gồm một môi trường xung quanh nào kia truyền thúc đẩy điện thân hai trái cầu. Môi trường thiên nhiên đó là năng lượng điện trường.

2. Điện trường

Điện trường là môi trường thiên nhiên (dạng thứ chất) phủ quanh điện tích và nối liền với năng lượng điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên những điện tích khác để trong nó.

Nơi nào có điện tích thì bao phủ điện tích đó tất cả điện trường.

Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ gây nên xung quanh nó một năng lượng điện trường. Một điện tích q phía bên trong điện trường đó sẽ bị Q tác dụng một lực điện với ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối 

II. Cường độ điện trường


1. định nghĩa cường độ năng lượng điện trường

Theo định luật Cu-lông, q càng ở xa Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta nói năng lượng điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Vì thế cần bắt buộc xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu ớt của điện trường trên một điểm. Khái niệm sẽ là cường độ điện trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng lần lượt các điện tích demo q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

F1/q1=F2/q2=...

Ta rất có thể thấy độ bự của lực điện chức năng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc thù cho độ mạnh điện trường trên điểm nhưng ta xét. Tuy nhiên theo công thức, độ bự F của lực năng lượng điện tỉ lệ thuận cùng với q, yêu cầu thương số F/q chính là độ khủng của lực điện chức năng lên điện tích 1C. Vị đó, ta đã lấy yêu quý số này làm cho số đo của độ mạnh điện trường. Vậy ta bao gồm định nghĩa sau:


Cường độ năng lượng điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó. Nó được xác minh bằng yêu mến số của độ bự lực điện F chức năng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ to của q.

E = F/q (3.1)

3. Vectơ độ mạnh điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, đề xuất cường độ năng lượng điện trường E cũng là một trong đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được trình diễn bằng một vectơ call là vectơ cường độ điện trường. Từ phương pháp (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trường E có:

+ Phương với chiều trùng với phương với chiều của lực điện chức năng lên năng lượng điện thử q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) màn biểu diễn độ to của độ mạnh điện ngôi trường theo một tỉ lệ thành phần xích như thế nào đó.

Xem thêm: Cảm Ơn Google - Cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm Đến Google

Đơn vị đo độ mạnh điện ngôi trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).4. Phương pháp tính độ mạnh điện trường trên một năng lượng điện điểm

*Vecto cường độ điện trường:

- Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương;

+ vecto